18 juli

Inte utan min mamma. Sissela Kyle, skådespelare, kåserar under en timma om att ha en feministisk mamma  och om sina erfarenheter av en teatervärld i förändring. Sisselas mamma Gunhild Kyle var nordens första professor i kvinnohistoria och en pionjär i...

8 augusti

Ellen Key och Tolfterna – nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm. Lisbeth Håkansson Petré, bibliotekarie och författare till boken Tisdagar med tolfterna som utkommer på Stockholmia förlag sommaren 2019. Under den tidiga kampen för kvinnors...

GDPR

Viktig medlemsinformation om GDPR= General Data  Protection Regulation Ellen Key-sällskapet (EKS) är enligt EU:s nya dataskyddslag GDPR,som började gälla 180525,skyldigt att informera sina medlemmar om vilka uppgifter som finns i medlemsregistret samt hur...