Kulturprogrammet 2023

ELLEN KEYSÄLLSKAPET 2023 Anders Forsström ,karikatyr av Ellen Key i SöndagsNisse, augusti 1900, Universitetsbiblioteket, Universitetet Lund (del av bild). Med pennan som vapen drog Ellen Key ut för att försvara bl.a. yttrande- och tryckfriheten samt plädera för...