Verksamhetsberättelse 2018

ELLEN KEY-SÄLLSKAPET  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 Styrelse har under året bestått av: Kerstin Strand, ordförande, Marianne Bremer, vice ordförande, Majken Backman, kassör, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson,...
Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Styrelse Styrelsen har bestått av Kerstin Strand, ordförande, Majken Backman, kassör.(del av året), Marianne Bremer, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, vice ordförande, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson,...
Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016

ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Styrelse Styrelsen har bestått av Kerstin Strand, ordförande, Majken Backman, kassör.(del av året), Marianne Bremer, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, vice ordförande, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson,...