önskar Ellen Key-sällskapet alla medlemmar och följare.

Vi arbetar nu med årets program som snart kommer

tillsammans med årsskriften Ellen Key och Stefan Zweig

av Elisabeth Auer i utskicket. Håll i och håll ut!