Litteratur & media

AV

Ellen Key – litteratur

Ellen Key skrev flitigt hon talade och föreläste på Stockholms Arbetareinstitut och ute i Europa om…

Barnen – …barn skola ha roligt och ej behöva vara rädda.

Aga – och även betyg – skapar osjälvständiga människor och bör avskaffas.

Kärleken – Den nya tiden har gjort kvinnan ensidigt kvinnlig, mannen ensidigt manlig och denna ytterlighet å båda sidor måste upphävas…

Skönheten – en människa mår bättre, blir vänligare och gladare ifall man i sitt hem möter vackra former och färger på de ting man omger sig med.

Freden – …att en blixt från himlen måtte förlama alla dessa tungor … vilka fortfarande förleda folken till tron på det segerrika kriget såsom medel för freden.

Livstron – Se lifvet självt som lifvets mening.

Ellen Key (1849-1926) undervisade på 1880- och 1890-talen i Anna Whitlocks progressiva skola, föreläste på Stockholms arbetareinstitut, tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, fredlig unionsupplösning med Norge 1905, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör grunden för äktenskapet och indirekt för politiken.

Litteratur av Ellen Key

 • Allsegraren I : kvinnorna under världskriget, Stockholm 1918.
 • Allsegraren II: Kvinnornas del i moralens utveckling, 1-2, Stockholm 1920, 1: Återblick, Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 231; 2: Framtidsblick, Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 232.
 • Anne Charlotte Leffler: hertiginde af Cajanello: nogle biografiske meddelelser, København 1892.
 • Barnens bok : undervisningskurser för de små : bilder och berättelser, Stockholm 1885-1886.
 • Barnets århundrade, del I och II, Stockholm 1900.
 • Barnets århundrade – omläst hundra år senare, med introduktion och kommentarer av Ola Stafseng, nyutgåva Stockholm 1996.
 • Bildning : några synpunkter, Stockholm 1897, Studentföreningen Verdandis småskrifter 67.
 • Birgitta som andlig makt : föredrag i Vadstena Birgittadagen den 7 oktober 1916, 1916
 • Dräpande tungor, Malmö 1898.
 • Ernst Ahlgren : några biografiska meddelanden, Stockholm 1889.
 • Fredsrörelsen och kulturen, Stockholm 1908, studentföreningen Verdandis småskrifter
 • Folkbildningsarbetet : särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling : en återblick och några framtidsönskningar, Uppsala 1906.
 • Från människosläktets barndom, Stockholm 1888, Studentföreningen Verdandis småskrifter; 10, nyutgåva 2006, Ellen Keyinstitutet, Alvastra förlag
 • ”Hemma”, ur Publicistklubbens jultidning Julkvällen 1911.
 • Huru reaktioner uppstå samt några tankar om yttrande- och tryckfrihet, jämte en genmäle mot Carl von Bergen, A Bonniers förlag 1889, ursprungligen två tal på studentföreningen Verdandis sammankomst mars 1889, nytryck som Några tankar om huru reaktioner uppstå, om yttrande- och tryckfrihet samt slutord, Stockholm 1909, samt 2006 Ellen Keyinstitutet, Alvastra förlag 2005.
 • Individualism och socialism : några tankar om de få och de många, Stockholm 1895, Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 55.
 • Kvinnorörelsen, Stockholm 1909.
 • Lifslinjer, I-III, Stockholm 1903-1906. I: ”Kärleken och äktenskapet” (1903), II ”Människan och Gud” (1905), III: ”Lyckan och skönheten” (1906)
 • Moralens utveckling : fri bearbetning efter Ch. Letourneau l’Évolution de la morale, Stockholm1891, Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 35.
 • ”Något om vila och om ett vilohem”, Julfacklan (1912)
 • Några tankar om skandinavismens framtid, Stockholm 1906
 • Nöjeskultur, Malmö 1914
 • Minnen av och om Emil Key, 1-3, Stockholm 1915-1917.
 • Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi, 4. uppl., Stockholm 1914 (1896)
 • Om läsning, Stockholm 1898
 • Poetisk läsebok för barn, Stockholm 1887 med företal av Ellen Key.
 • Rahel Varnhagen, Stockholm 1908
 • Själarnas neutralitet, Stockholm 1916
 • ”Skönhet” ur Tankebilder 1922, (1898)
 • Skönhet för alla : fyra uppsatser, Stockholm 1899, Studentföreningen Verdandis småskrifter, 77
 • Skönhet för alla, nyutgåva 2006 och 2014 Ellen Keyinstitutet/Alvastra förlag Ödeshög
 • – Svensk eller storsvensk patriotism? Stockholm 1899
 • Sveriges modernaste diktare : Carl Jonas Love Almqvist, Stockholm 1897
 • Tal till Sveriges ungdom, Stockholm 1910
 • Tankar : (utdrag ur författarinnans ”Lifslinjer”), Stockholm 1907
 • Tankebilder, Stockholm 1898, 1-2
 • Två föregångskvinnor i kriget mot kriget, Uppsala 1918, Studentföreningen Verdandis småskrifter ; 217
 • Verk och människor, Stockholm 1910

Litteratur om Ellen Key

Almquist, Viktor, ”Ellen Key som människa”, Vår tid, 9, 1924
Ambjörnsson, Ronny, ”Ellen Key : miljö, liv, idéer”, Hemmets århundrade, Ny uppl.,Stockholm 1976.
”Ellen Keys första krets”, Litterär kalender, 2004
”Ellen Keys idéer om individ och kvinnlig särart”, i Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
”Förord”, Barnets århundrade II, 4. uppl., Stockholm 1995
”Förord, Hemmets århundrade, Stockholm 1976
”Förord”, Från människosläktets barndom, Ödeshög 2006
”Hemma på jorden”, Ord och Bild, 93, 1984:1
Ellen Key – en europeisk intellektuell, Stockholm 2012
“Ellen Key – a European Intellectual”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög 2013
de Angelis, R W, Ellen Key – the Swedish Social Reformer, University of Conneticut, 1978, Diss.
Bendt, Ingela, Ett hem för själen, Stockholm 2000
Brandes, Georg, ”Ellen Key”, i: En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
”Brottstycken ur ’Kärleken och äktenskapet’ […]”, Bokstugan, 1921, sign. W. W.-d.
Burton, Nina, ”En formel för frihet : om Ellen Key, kvinnligheten och essäns essens”, Litterär kalender, 2004
Böök, Fredrik, ”Ellen Key. Verk och människor. [—]”, Svenska Dagbladet 1910-12-24
Claesson, Silwa, “Ellen Key in relation to contemporary educational ideals”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög 2013
Claréus, Ingrid, ”Staty med rabalder”, Parnass, 6, 1997
Ellen Key och Elin Wägner, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1981
Dahlgren, Lotten, ”Ellen Keys senaste arbete : Anne Charlotte Leffler, Duchesse di Cajanello”, Dagny, 8, 1893, sign. L. D-n.
Dahlström, Britt, ”Andligt släktskap”, Parnass, 6, 1997
Danielsson, Bertil, ”Ellen Key och Barnets århundrade : en erinran med anledning av Internationella barnaåret”, Värld och vetande, 28, 1979
”Ellen Key – sibyllan på Strand”, Bokvännen, 35, 1980
Doty, Madeleine Z., ”Ellen Key med amerikanska ögon”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
Ek, Solveig, ”Hemmet vid Vätterns Strand”, Parnass, 6, 1997
Ekelund, Louise, ”Där livets hav gett oss en strand”, Parnass, 6, 1997
Ekner, Reidar, ”Rilke, Ellen Key och Sverige”, Samlaren 1965
Elgström, Anna Lenah, ”Ellen Key och ungdomen”, i: En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
”Ellen Key”, Hvar 8 Dag, 1, 1900, 51, sign. V-d S.
”Ellen Key […]”, Bokstugan, midvinternummer, 1921
Ellen Key, 1849-1999 : en minnesbok, red. Gerhardsson, Birgit, Linköping 1999, återutgiven 2014 som Ellen Key för alla.
Ellen Key – creating a European Identity, red. Planefors, Per-Inge, Ödeshög 2013
“Ellen Key and the Birth of a New Children’s Culture”, temanummer av Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education 11/2 Bologna, 2016. Red. Pironi, Tiziana, Hällström, Catharina, Jansson, Hedda.
Ellis, Havelock, ”Ellen Key och hennes inflytande i England”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
Elmblad, Sigrid, ”En blick tillbaka”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
Fahlbeck, Anders, Ellen Key – Strand, Axel Munthe – Villa San Michele, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1998
Gäst hos sibyllan, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1995
Högläsning på Strand, Ellen Keysällskapets skriftserie, 2007
”Väninnor och vänskap”, Parnass, 6, 1997
”Ellen Key i Rom”, Parnass, 2, 2000
”Ellen Keys nyårsbrev till Tolfterna 1900-01: med kommentarer”, i Ellen Key 1999
”Ellen Key och Linköpings stiftsbibliotek”, i Linköpings biblioteks handlingar, nr 17, 2003
Fiedler, Theodore, ”Rilke, Ellen Key und die Frauenfrage um die Jahrhundertwende”, Blätter der Rilke-Gesellschaft, 16/17, 1989/90, 1990
Fogelklou, Emilia, ”Brev till Ellen Key 1904-1921”, i författarens Brev till vännerna, Stockholm 1979
”Levande brev till nuet”, Studiekamraten, 31, 1949
”Ellen Key”, Hertha, 1, 1914
Fogelqvist, Torsten, ”Ellen Key död”, Dagens Nyheter 1926-04-26.
Forsström, Axel, ”Ellen Key och Fredrika Bremer”, Svensk litteraturtidskrift, 1960
”Ellen Key och Urban von Feilitzen”, Svensk litteraturtidskrift, 1, 1938
Om Ellen Key, Lund 1949. – Innehåll: ”Minne från Strand”, ”Ellen Keys bibliotek”, ”Ellen Key – en gammaldags resenär”, ”Ellen Key och Urban von Feilitzen”, ”Ernst Ahlgren och Ellen Key”, ”Ellen Keys stil”, ”Ellen Key-porträtt”
Gerhardsson, Birgit, ”Ellen Key – från barn till tonåring”, i Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
”Perspektiv på Barnets århundrade”, Parnass, 6, 1997
”Perspektiv på Barnets århundrade”, i Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
Gram, Magdalena, Ellen Key om böcker och läsning, Alvastra förlag, Ödeshög 2007
Grimberg, Carl, ”Ellen Key”, i författarens Svenska folkets underbara öden, 9, 1924
Gräf, Hans Gerhard, Ett besök hos Ellen Key 1920, Linköping 1993
Gustafson, Ruth, ”Minnen av Ellen Key”, Studiekamraten, 25, 1943
Hackzell, Siv, Ellen Key i Europa : färdvägar och vistelser 1873-1909, Ellen Keysällskapets skrifteserie, 1994
Hammar, Inger, För freden och rösträtten : kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar, Lund 2004
Hedén, Erik, ”Ellen Key : ett frisinnets jubileum : till Ellen Keys 70-årsdag”, i författarens Litteraturkritik, 1, Stockholm, 1927
”Ellen Key och politiken“, Vår tid, 9, 1924
”[…]’”, Ord och Bild, 15, 1906, sign. Ek Hn.
Holkers, Märta, ”Strand : Ellen Keys villa vid Vättern”, Antik & Auktion 1994:5
Holm, Birgitta, ”Die Grosstante Europas : Ellen Key som europeisk intellektuell”, i Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
Kulturarbetare/kultfigur : Ellen Key och Selma Lagerlöfs europeiska kontaktlandskap och vägar till berömmelse, Umeå 1992, Arbetsrapport från CERUM ; 1992:8.
Holmberg, Arne, ”Ellen Key och Sonja Kovalevsky d.y.”, Svensk litteraturtidskrift, 3, 1964
Holmbäck, Bure, ”Farliga moraliska omstörtare”, Parnass, 6, 1997
Holmgren, Ann Margret, Ellen Key människovännen, Studentföreningen Verdandis småskrifter, 279, 1924
Hård af Segerstad, Kerstin, ”Ellen Key och kvinnofrågan”, Vår tid, 9, 1924
Hällström, Catharina, ”Från upplevelse till tanke. 1, Ellen Keys barndom”, Ellen Keysällskapet, 2006
”Från upplevelse till tanke. 2, Ellen Keys ungdom”, Ellen Keysällskapet, 2008
”Från upplevelse till tanke 3, Ellen Key som ung kvinna i en dynamisk tid”, Ellen Keysällskapet, 2012
”Från upplevelse till tanke 4, Liv och verk förenas i Barnets Århundrade”, Ellen Keysällskapet, 2014
Höjer, Signe, ”Ellen Key och Strand”, i författarens Eldsjälar i fredens tjänst, Stockholm 1986
Ingemark, Anna, ”Det privata hemmet som offentlig scen : Ellen Keys Strand & Verner von Heidenstams Övralid”, Rig 1998:2
Ivanov, Gunnela, Vackrare vardagsvara – design för alla? : Gregor Paulsson och Svenska slöjdföreningen 1915-1925, Umeå 2004 – Diss
Jansson, Hedda, ”Ellen Key och mångfalden”, i utan gränser, Ödeshög 2006
Där livets hav oss gett en strand, Ödeshög 2013
Strand som andligt rum, Ellen Keysällskapets småskrifter 2013
“Ellen Key and the Concept of Eternity”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög 2013
“Life Philosophy of Ellen Key” i Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education 11/2, Bologna 2016.
Jansson, Sven-Bertil, ”Ellen Key och folkets visor”, Sumlen, 1981
Johannesson, Lena, “Ellen Key, Mamah Bouton Borthwick and Frank Lloyd Wright: notes on the Historiography of non-existing History” i NORA, 2, 1995
Johanson, Klara, ”Alwida von Glückentreff, levnadskonstnär”, i Klara Johanson, K.J. själv, Stockholm, 1952 (ursprungligen publicerad 1907)
”Ellen Key: till sextioårsdagen”, Stockholms Dagblad 1909-12-10, sign. K.J.
”Ellen Keys ’Rahel Varnhagen’”, Stockholms Dagblad 1908-03-15, sign. K.J.
”Ellen Keys religion”, ur Kritik, 1957 (ursprungligen publicerat i DN 4 1906-02-04)
”En midsommarnattsdröm”, Svenska Dagbladet 1926-04-26
”’Skönhet för alla’”, Dagny, 14, 1899, sign. E-lf.
”Till Ellen Keys minne”, i förf:s Sigrid Fridman – och andra konstnärer : en krigskrönika, Stockholm 1948
”Två sierskor”, Hertha, 29, 1942
Jordahl, Anneli, Jag skulle vara din hund om jag finge vara i din närhet, Stockholm 2009
Kinnunen, Tiina, “Eine der unseren” und “Königin im neuen Reiche der Frau” : die Rezeption Ellen Keys in der Frauenbewegung des deutschen Kaiserreichs, Helsingfors 2000
“A friend or an enemy? Ellen Key’s reception among the Finnish middle-class feminists”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög 2013
Key-Rasmussen, Hedda, Två systrar vid aftonbrasan, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1986 (1930)
Koch, Martin, ”Ur Kärleksbarnets århundrade (fritt efter Ellen Key)”, i författarens Litterära storverk i västficksformat : parodier, Stockholm 1913
”Kring Ellen Keys bortgång”, Dagens Nyheter 1926-04-26 – Minnesord av Elin Brandell, Anna Lenah Elgström, Nat. Frölander, Mia Leche, Gurli Linder, Anna Whitlock, Elin Wägner, Helene Stoecker, Alice Salomon, Gabriele Rueter, Gertrud Bäumer, Dr Becker, Ernst Fischer och Maximilian Harden
Kåreland, Lena, ”’Att låta sig gripas af barnet’ : Ellen Key och Gurli Linder i sekelskiftets barnkulturdebatt’”, i Ny syn på Ellen Key, Stockholm 2000
Rätten till ordet, en kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880-1920, med Boel Englund, Stockholm 2008
Litteraturens vägar : litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland, Hedemora 1988
Lagerlöf, Selma, ”Ett minne”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
”En okrönt drottning”, Svenska Dagbladet 1926-04-26 ; Idun, 39, 1926
Landquist, John, ”Ellen Karolina Sofia K. […]”, Nordisk familjebok, Stockholm 1940
Ellen Key, Stockholm 1909
“Ellen Key”, i författarens Som jag minns dem, Stockholm 1949
“Key, Ellen […]”, Psykologisk pedagogisk uppslagsbok, 2: I-K, 2, Stockholm 1956
“Ellen Key som humanist”, Vår tid, 9, 1924
Larsson, Christina En kärleksreligion? En undersökning av Ellen Keys kärleksuppfattning i Lifslinjer, Stockholm 1989 – C-uppsats
Larsson, Hans, ”Ellen Keys livsåskådning : på sjuttioårsdagen”, i författarens Under världskrisen, Stockholm 1920
Leche Löfgren, Mia, Ellen Key : hennes liv och verk, Stockholm 1930
”Min första bok”, Bokslut, Stockholm 1962
”Leckö ett studiekloster : hur Ellen Key vill hedra Viktor Rydbergs minne”, Aftonbladet 1920-11-03
Leijonhufvud, Sigrid, ”Ellen Key och patriotismen”, Vår tid, 9, 1924
Lengborn, Thorbjörn, ”Ellen Key och skönheten”, Parnass, 6, 1997
Ellen Key och skönheten : estetiska och konstpedagogiska utvecklingslinjer i Ellen Keys författarskap 1891-1906, Hedemora 2002
”Rilke och Ellen Key”, Nordisk tidskrift, N.S., 52, 1976
En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt från ”Barnets århundrade”, Uppsala 1976. – Diss.
Skönhet och livskamp. Det darwinistisk-evolutionistiska inslaget i Ellen Keys estetik vid sekelskiftet 1900 – i belysning av Richard Berghs estetiska åskådning. Stockholm 1996 – D-uppsats
Ellen Key och livsåskådningskampen, Åbo Akademi 2005
Levertin, Anna, ”Ellen Key : spridda hågkomster från olika bord”, Huvudstadsbladet 1943-01-03
”Vår vän Ellen Key”, Svensk litteraturtidskrift, 14, 1951
Levertin, Oscar, ”D:r C.D. af Wirsén såsom kritiker”, Svenska Dagbladet 1900-08-23
”Ellen Key : Tankebilder”, i författarens Samlade skrifter, II, 14, 4. uppl., Stockholm 1921, (urspr publ 22 december 1898)
”Vitalis Norström: Ellen Keys Tredje rike [—]”, Svenska Dagbladet 1902-03-07
Lewis, Katarina, Ellen Key : samhällsmodern och folkbildaren, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1989
Lindberger, Örjan, ”Brev från Björnson till Ellen Key”, Nordisk tidskrift 52, 1976
Lindén, Claudia; ”Moderlighetens metaforer hos Ellen Key och Friedrich Nietzsche”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1998:3/4
Om kärlek : litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, Eslöv 2002. – Diss.
”Ellen Keys feministiska estetik”, i Röhska muséets katalog för utställningen Från Ellen Key till IKEA, 1991, även publicerad som förord i Ellen Keyinstitutets utgåva av Skönhet för alla, 2005 och 2014.
Linder, Gurli, ”Ellen Key : några intryck och minnen”, Ord och Bild, 36, 1927
”Ellen Key sjuttio år”, Iduns julnummer, 1919
Lindgren, Hellen, ”Ellen Key”, Idun, 4, 1891
”Ellen Key : ett utkast”, Ord & Bild, 8, 1899
Losman, Beata, Kamp för ett nytt kvinnoliv : Ellen Keys idéer och deras betydelse för sekelskiftets unga kvinnor, Stockholm 1980
Lundgren, Hjalmar, ”Hos Ellen Key på Strand”, i författarens Mitt minnesalbum, Uppsala 1950
Lundgren, Lars O., ”Om Hjalmar Söderberg och Ellen Key”, Svensk litteraturtidskrift, 46, 1983
”Ellen, Vitalis och Hjalmar”, Parnass, 6, 1997
”Ellen Key och vår tid”, Svensk litteraturtidskrift, 12, 1949
Löfman, Nils, ”Arvid Falk, Hanna Paj och mördaren Möller”, i: A. Björkesons, Redogörelse för Högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm, Stockholm 1942
Michelsen, Ellen Brev från Ellen Key 1907 – 1924, Lund 1952
Miller Lane, Barbara “An Introduction to Ellen Key’s ‘Beauty in the Homes’” i Modern Swedish Design Theory Museum of Modern Art, New York, 2008
Moberg, Eva, ”Ellen Key”, i författarens Såvitt jag förstår …, Stockholm 1966
Modern Swedish Design Theory: The Principal Texts, New York 2008, red. Kåberg, Helena och Creagh, Lucy
Möller, Hans ”Bildningens egentligaste lycksalighet. Ellen Key som Waldorfpedagogikens förelöpare” i På Väg, 2-3/2000
Nathorst, Mary T., Strand – Ellen Keys hem, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1984 (ursprungligen publicerad i Svenska hem i ord och bilder, 4, 1916)
Nerman, Ture, ”Ellen Key och den röda ungdomen”, Studiekamraten, 31, 1949
”Minne av Ellen Key”, All världens berättare, 1949
Nilsson, Albert, ”Ellen Key och litteraturen”, Vår tid, 9, 1924
Norlind, Ernst, ”Ellen Key och Rainer Maria Rilke”, i författarens Borgebyminnen, Lund 1939
Norström, Vitalis, Ellen Keys tredje rike : en studie öfver radikalismen, Stockholm 1902
Ny syn på Ellen Key : 32 texter av 23 författare, red. Hackzell, Siv, Nacka 2000
Nyblom, Helena, ”Ellen Key”, i författarens Mina levnadsminnen, 2: I Sverige 1864-1898, Stockholm 1922
”Öppet brev till Ellen Key”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
Några röster om Ellen Key, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1990
Ossiannilsson, Karl Gustav, ”Personliga minnen av Ellen Key”, Östgöta-Correspondenten 1942-10-10
Ottelin, Odal, Ellen Key, Alvastra 1953
”Ellen Key”, i författarens Två banbrytare : Ellen Key och Knut Kjellberg, Stockholm 1949
Palm, Maria, ”Klara Johanson och Ellen Key”, Svensk litteraturtidskrift 1972:4
Pauli, Georg, ”Ellen Key och konsten”, Svenska Dagbladet 1926-04-26
Pauli, Hanna, ”Ellen Key från den glada sidan”, Dagens Nyheter 1926-05-10-11
”Tankar och erinringar om Ellen Key”, Svenska Dagbladet 1926-04-27
Pironi, Tiziana, ”Ellen Key’s influence on Maria Montessori Children’s House”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög, 2013
”Da Ellen Key a Maria Montessori: la progettazione di nuovi spazi educativi per l’infanzia”, i Ricerche di Pedagogia e Didattica, 5, 2010
Pleijel, Agneta, ”Till Ellen från Verner”, Litterär kalender, 2004
Quirk, Yvonne, Frändeskap och ”individens inre beskaffenhet”. Om feminism och monistiska konsekvenser i Ellen Keys ontologi, Göteborg 2004 – D-uppsats
Rentzhog, Sten, ”Must och lust på museum : Ellen Key som museipedagogisk inspirationskälla”, i Ny syn på Ellen Key, Stockholm 2000
Rolland, Romain, ”Hyllning”, i: En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
Roos, Mathilda, Ett ord till fröken Ellen Key och till den svenska kvinnan, Stockholm 1896
Rosén, Olof, ”Ellen Keys erotiska idealism”, fyra artiklar i Svenska Dagbladet, 4, 7, 8 14 mars 1904, sign Glaukon
Huru Ellen Key förkunnar kärleken, Uppsala 1904
Rydström, Ada, ”Minnen från Ellen Keys ungdomstid”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
Sandström, Henning E., Ellen Key och vördnaden för individen. En reflektion över undervisningens varför, vad och hur, Stockholm 2001
Schiller, Harald, ”Tre kvinnor : Emelie Högqvist – Jenny Lind – Ellen Key”, i Diktare och idealister, Stockholm 1928
”Tre skeden i ett liv”, i författarens Från Sundsholm till Casa Collina, Stockholm 1932
”Vardag hos Ellen Key”, i författarens Tomma hövdingahus och andra minnen, Stockholm 1945
Sjöman, Vilgot, ”Ellen Key och hennes äkta make : i stället för en essä”, Artes, 21, 1995:1
Sjövall, Björn, ”Ellen Keys ’livstro’ i ett tensionistiskt perspektiv”, i författarens Spänningen som livsform, Uppsala 1980
Skuggor över Strand : en brevväxling mellan Ellen Key och syskonen, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1991
Spillman, Verena, Erzeihungkonzeption für Heim und Schule underbesondere Berücksichtigung der Rolle der Frau als Mutter bei der Schwedischen Pädagogin und Schriftstellerin Ellen Key, Zürich 1992 – Diss.
Stafseng, Ola, ”Ellen Key som samhällsvetenskaplig klassiker – en introduktion”, i Ellen Key, Barnets århundrade, Stockholm, 1996
”Inn i ’Barnets århundrede’ : personen og verket”, i: Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
Stéenhoff, Frida, ”Den nya moralen och Ellen Key som dess tolkare”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
Sten, Thor, ”Ellen Key, ett författarliv, speglat i brev (1868-1900)”, Svensk litteraturtidskrift 12, 1949
Stiernstedt, Marika, Ellen Key, Stockholm 1919
”Ellen Key och barnet”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919 (ursprungligen publicerad i Vår tid, 9, 1924)
”Ellen Key och Robinson än en gång”, Svensk litteraturtidskrift, 1, 1938
Ström, Fredrik, ”Två dagar hos Ellen Key”, i författarens Min ungdoms strider : memoarer, Stockholm 1940
Stöcker, Helene,”Kärleksreligion”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
Sundström, Cristina, Både och. Om Ellen Keys integrering i offentligheten belyst utifrån några retoriska analyser, Göteborg 1991 – Diss.
Svedjedal, Johan, ”Ellen Keys intervju med Almqvist”, Litterär kalender, 2004
Svenstedt, Carl-Henrik, ”Tidsmaskinen Ellen”, Hertha, 74, 1987
Söderberg, Hjalmar, ”Ellen Key: Tankebilder (1899)”, i författarens Litterärt, Varia, 2, 1943
”Ett par skuggminnen”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919, även i författarens Samlade verk, 9, Ur glömskan, Varia, 1, Stockholm 1943
Söderberg, Monnica, Axplock ur Ellen Keys gästbok, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1996
”Hos Ellen Key på Strand”, Kulturmiljövård, 1996:1-2
Söderhjelm, Alma, ”Ellen Key – vår tids hjärta : två författarinnor hylla Ellen Keys minne”, Idun, 39, 1926 med Anna Lenah Elgström
Söderhjelm, Werner, ”’Människor’”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
Tenow, Elsa, ”Ellen Key”, Biografiskt album, Helsingfors 1890
Thersmeden, Nils H., ”Profetissan och verkligheten : vid 5-årsdagen av Ellen Keys död”, Socialdemokraten 1931-04-19
”Till Ellen Keys porträtt”, Morgonbris, 1904, sign. A- St.
Topelius, Ann-Sofi, ”Praktiska ting för stuga och trädgård : Ellen Keys anteckningar om Strand”, i: Ellen Key, 1849-1999, Linköping 1999
”Skönhet för alla och Ellen Keys Strand”, Östergötland, 1976
Torbacke, Jarl, ”Ellen Key och Afton-Tidningen : randanteckningar om Strindbergsstriden 1910”, i Historiska studier tillägnade Folke Lindberg 27 augusti 1963, Stockholm 1963
Trolle, Alice, Personliga minnen av Ellen Key, Linköping 1927
Ulfgard, Maria, ”Barn och uppfostran hos Ellen Key”, Signum, 22, 1996
utan gränser – Fredrika Bremer, Ellen Key och Elin Wägner, red Planefors, Per-Inge, Ödeshög 2006
Wahlström, Lydia, ”Minnen kring Ellen Key”, i författarens Glada givare : en bok om lärare och vänner, Stockholm 1929
Weidel Randver, Gunnel, Ellen Key och Selma Lagerlöf, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1971
Herrgårdsflickan Ellen Key, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1976
”Ett konstverk och en vänkrets”, Parnass, 6, 1997
Kvinnorörelsens orosande, Ellen Keysällskapets skrifteserie, 1977
På fotvandring i Norge med Ellen Key, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1974
En vänskap i brevens spegel : om Ellen Key och Verner von Heidenstam, Ellen Keysällskapets skriftserie, 1978, återutg 2012
Westberg, Nils, Ellen Keys betydelse för samhälls- och skoldebatt : en översikt med framtidens skola i historiskt perspektiv och exkursen Demokratins pedagogiska problem som bilaga, Gamleby 1994
”Vid Ellen Keys bortgång”, Hvar 8 Dag, 27, 1926
”Vid juletid hos Ellen Key”, Idun, 29, 1916
Widegren, Wulf, ”Ellen Key och Ombergsbygden”, I rökstenens bygd, 1976
Wieselgren, Oscar, ”Selma Lagerlöf och Ellen Key : några anteckningar på grundval av breven i Ellen Keys arkiv”, Bonniers Litterära Magasin, 11, 1942
af Wirsén, Carl David, ”Ellen Key: Lifslinjer I, 1, 2 […]”, Vårt Land 1904-01-08.
Ellen Keys lifsåskådning och verksamhet som författarinna : en undersökning, Stockholm 1900
Wittrock, Ulf, ”Carl Larsson och Ellen Key”, Dagens Nyheter 1950-12-24
”Cecilia Fröding och Ellen Key”, Ord och Bild, 1949
”Elin Wägners Pennskaftet och Ellen Key”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning 1952-03-31
”Ellen Key, Almqvist och sekelskiftets idédebatt”, Samtid och framtid, 8, 1951
”Ellen Key i närbild”, Bonniers Litterära Magasin, 20, 1951
”Ellen Key och kvinnomedvetenheten”, Samlaren, 104, 1983
”Ellen Key och nittiotalets kulturdebatt”, Samlaren, 88, 1967
”Ellen Key och ryktet”, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 28, 1952
”Ellen Key och Strindberg”, Dagens Nyheter 1948-01-31
”Ellen Key och de unga författarna : Gustaf Ullman och Ellen Key”, Svensk litteraturtidskrift, 12, 1949
Ellen Keys väg från kristendom till livstro, Uppsala 1953. – Diss.
”Från förra seklets kulturella arena”, 1: ”Selma Lagerlöf, Ellen Key och sedligheten : en kvinnodebatt”, Samlaren, 115, 1994
”Key, Ellen Karolina Sofia […]”, Svenskt biografiskt lexikon, 101, Stockholm 1975
”Kvinnor på den offentliga scenen – Ellen Key och Marika Stiernstedt”, Samlaren, 116, 1995
”Levertin, Ellen Key och litteraturkritiken”, Svenska Dagbladet 1951-08-06
”Per Hallström, Ellen Key och humorn”, Svenska Dagbladet 1951-09-29
”Ronny Ambjörnsson: Samhällsmodern’ […]”, Samlaren, 95, 1974
”Strindbergs och Heidenstams sista möte : ett nyupptäckt brev av Ellen Key”, Bonniers litterära magasin, 18, 1949, 5
”Den unge Fredrik Ström och Ellen Key”, Ord och Bild, 60, 1951
Wåhlin, Karl, ”Ellen Key och konsten”, Vår tid, 9, 1924
Wägner, Elin, ”En junidag hos Ellen Key”, Idun, 24, 1911
”De tre kraven : ett kapitel om Ellen Key och kvinnosaken”, i En bok om Ellen Key, Stockholm 1919
Zweigbergk, Eva von, ”Arbetarkvinnor köade för att få komma till Ellen Keys villa vid Vättern”, Dagens Nyheter 1969-08-24
Åkerström, Ulla, ”Ellen Key in Italy”, i Ellen Key – Creating a European Identity, Ödeshög 2013
Örtegren, Gerd, Ellen Key och Tolfterna, Ellen Keysällskapets skriftserie 1981
Österling, Anders, ”Ellen Keys minne”, Svenska Dagbladet 1930-10-23