Om sällskapet

Ellen Key-sällskapet bildades 1969 och är en ideell och opolitisk förening med syfte att sprida kännedom om Ellen Keys tankar och idéer.

Vad ville Ellen Key

Hon tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör grunden för äktenskapet.

Vem var Ellen Key

Redan från 1879 såg hon sig själv som fritänkare. Ellen Key  utformade sin egen livstro, en optimistisk utvecklingstro på livet och kärleken.

AKTUELLT

På gång hos Ellen Key-sällskapet

Ellen Key-sällskapet anordnar under året en rad aktiviteter i form av kulturaftnar på Ellen Keys Strand, cafékväll i Linköping och firandet av Ellen Keys födelsedag. Detaljerad information finns på sidan ”Program & aktiviteter”.

Kommande akiviteter 2020

Årsmötet den 28 maj inställt pga av corona Kulturkvällar på Strand kl 19 Till Kulturkvällarna på Strand måste du anmäla dig i förväg p g a begränsat utrymme. Ring Gun-Britt Fredriksson 0730 593 850 eller Majken Backman 0735 995 448. Pris 80 kr för medlemmar, 120 kr...

läs mer
Tolfterna i Dagens Nyheter

Tolfterna i Dagens Nyheter

Vi blev så glada att se artikeln av Lisbeth Håkansson Petre i Dagens Nyheter den 14 oktober 2019. Här kan du läsa hela artikeln (om du är prenumerant). Länk till artikeln: https://www.dn.se/sthlm/tolfterna-spred-bildning-bland-stockholms-kvinnor/

läs mer

Skönheten

”Ett rum får en själ, först när en människa där röjer sin själ, när det visar oss vad denna människa minns och älskar, hur hon dagligen lever och arbetar ”.

Kärleken

Utan frihet blir allt tal om kärlek meningslös Då kvinnor och män åtnjuter samma rättigheter i juridisk mening kan de mötas i verklig kärlek.

Bildningen

Ellen Key gjorde skillnad på kunskap och bildning ”Bildning är icke vad vi lärt utan vad vi hava kvar när vi glömt allt vi lärt.”