I dagarna håller vi på med programmet för sommarens kulturkvällar. Så snart vi är färdiga med det kommer du som medlem få det i brevlådan och det kommer också att läggas in här på vår sida.

Välkommen att bli medlem och stödja Ellen Key-sällskapet. Vi önskar alltid att bli fler som kan sprida Ellens idéer vidare. Som medlem sänder vi Dig årsskrift, höstbrev, inbjudan till våra kulturprogram på Strand och andra aktiviteter (i Norrköping och Linköping). Den 11 december firar vi Ellen Keys födelsedag i Stockholm med en föreläsning eller annat program.

Medlemskap kan tecknas på plats eller avgiften betalas in på vårt bankgironummer 5244-8438 eller swish 123 245 8966. Avgiften är 150 kr för enskild och 200 kr för samboende par. Vi ber att Ni fyller i Ert namn och adress på inbetalningsavin !

Ellen Key-sällskapet anordnar under året en rad aktiviteter i form av kulturaftnar på Ellen Keys Strand och firandet av Ellen Keys födelsedag i Stockholm. Detaljerad information om aktiviterna finns på sidan ”Program & aktiviteter”.

2023

Ellen Keys födelsedag

Ellen Keys födelsedag

Ellen Keys födelsedag firades traditionsenligt i Folkuniversitetets lokaler i Stockholm. Lena Gedin, Karin Lidén och Claudia Lindén författare till boken ”Nyss fått ditt bref. Och svarar så här!”  berättade om Alfhild Agrell och Ellen Keys brevväxling under 34 år. 

läs mer
Västerviks gymnasieskolebibliotek Kunskapskällan

Västerviks gymnasieskolebibliotek Kunskapskällan

Ellen Key- sällskapets styrelse reste den 8 september till Västerviks gymnasieskolebibliotek Kunskapskällan för att träffa representanter från Kunskapskällans vänner, Eva Zryd och Anita Johansson som berättade om deunika boksamlingarna med stöd av...

läs mer
Malin Arvidsson – Kulturkväll på Strand 10 augusti

Malin Arvidsson – Kulturkväll på Strand 10 augusti

Sommarens sista Kulturafton den 10 augusti, handlade om Nelly Thüring - en av Sveriges första kvinnliga riksdagsledamöter. Med bred kunskap och med ett smittande engagemang berättade Malin Arvidsson om Thürings uppväxt, intresse för teosofi, det politiska arbetet och...

läs mer
Hedda Jansson – kulturkväll på Strand 13 juli.

Hedda Jansson – kulturkväll på Strand 13 juli.

Den 13 juli samlades vi till kulturafton på Strand för att lyssna till Hedda Jansson som berättade om sin avhandling Solbadets Buddha - Buddhism och teosofi i Ellen Keys livstro. På ett mycket initierat och spännande sätt fick vi ta del av ett nytt perspektiv på Ellen...

läs mer
Karin Fröhlén – kulturkväll på Strand den 29 juni

Karin Fröhlén – kulturkväll på Strand den 29 juni

Ellen Keysällskapets kulturkväll på Strand den 29 juni gästades av Karin Fröhlén som på ett personligt och levande sätt berättade om Ellen Key och Axel Munthe, deras likheter och livsgärningar. Föreställningen kryddades med Karins fantastiska sång! Foto: Marlene von...

läs mer
Kulturprogrammet 2023

Kulturprogrammet 2023

Ellen Key-sällskapet välkomnar er till sommarens kulturaftnar. Vi ser fram mot att mötas vid de intressanta programmen i Ellen Keys vackra hem. Vi ber om föranmälan senast två dagar före alla våra aktiviteter till

läs mer

Verksamhetsberättelse för Ellen Key-sällskapet 2022

Styrelse: Kerstin Strand, ordförande, Marianne Bremer vice ordförande, Majken Backman, kassör. Övriga ledamöter Monika Sternö Brandborg, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson, Ann-Mari Tormalm och Gunilla Ståhlberg. Revisorer: Göran Sternö t.o.m. 19 maj därefter...

läs mer

2022

Att känna sig urlakad som en lutfisk, är en liknelse som Ellen Key använde vid tiden för första världskriget.  Det berättar Viveka Adelswärd, samtalsforskare och professor emerita, den 11 augusti på Linköpings stadsbibliotek. Föredraget handlade om Ellen Keys och Theodor Adelswärds brevväxling. Båda har ett starkt patos för freden, men olika personligheter. Och visst kan vi känna oss urlakade som lutfisk i vatten, men varken Theodor Adelswärd eller Ellen Key lät hopplösheten få sista ordet. Av det kan vi lära oss att vi alla behövs – med våra olika förmågor – i arbetet för fred.

 

 

Årsskrift 2022

Årsskrift 2022

Bernt Gustavsson, författare av årets skrift, har bakgrund som folkhögskolelärare. Han har författat ett antal böcker om bildning, kunskap, filosofi och vuxnas lärande. Enligt honom representerar Ellen Key självbildningsidealet.

läs mer
Kulturprogrammet 2022

Kulturprogrammet 2022

Ellen Key-sällskapet välkomnar er till  sommarens kulturaftnar. I år hoppas vi att pandemin ej sätter hinder i vägen men vi ber er för säkerhets skull kontroller på vår hemsida om eventuella förändringar. Ni når oss också på nedanstående telefonnummer och via...

läs mer

2021

Rösträttsåret 2021

Lena Lagerlöf spelar Ellen Key i Med tapper hand på Strand i slutet av juni 2021. Sen spelades föreställningen på Hästholmens bygdegård. Fina recensioner i bl a Corren. Teater Svea visade denna föreställning på Hästholmens bygdegård. Föreställningen visades på bl a...

läs mer

Ellen Key-sällskapet 2021

RÖSTRÄTTSKVINNOR 1921 - Första valet hålls där kvinnor får rösta. Av de röstberättigade kvinnorna deltog 47% i valet (av röstberättigade män deltog 60%). Anna Whitlock, Ellen Key, Ann Margret Holmgren, Signe Bergman, Anna Bugge-Wicksell och Elin Wägner...

läs mer

2020

Årsmöte 2020 trots allt

Trots allt så fick vi till ett årsmöte utanför Hästholmens Bygdegård lördagen den 27 juni. Längst till vänster ses Michael Cornell, mötesordförande, Ann-Mari Tormalm, mötessekreterare och längst till vänster Kerstin Strand, ordförande för Ellen Key-sällskapet. Vi var...

Om sällskapet

Ellen Key-sällskapet bildades 1969 och är en ideell och opolitisk förening med syfte att sprida kännedom om Ellen Keys tankar och idéer.

Vad ville Ellen Key

Hon tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör grunden för äktenskapet.

Vem var Ellen Key

Redan från 1879 såg hon sig själv som fritänkare. Ellen Key  utformade sin egen livstro, en optimistisk utvecklingstro på livet och kärleken.

Skönheten

”Ett rum får en själ, först när en människa där röjer sin själ, när det visar oss vad denna människa minns och älskar, hur hon dagligen lever och arbetar ”.

Kärleken

Utan frihet blir allt tal om kärlek meningslös Då kvinnor och män åtnjuter samma rättigheter i juridisk mening kan de mötas i verklig kärlek.

Bildningen

Ellen Key gjorde skillnad på kunskap och bildning
”Bildning är icke vad vi lärt utan vad vi hava kvar när vi glömt allt vi lärt.”