OM OSS

Ellen Key-Sällskapet

är en ideell förening med omkring trehundra medlemmar runt om i landet. Föreningen ska enligt sina stadgar…

…rikta förnyad uppmärksamhet på Ellen Keys betydelsefulla livsverk… i samarbete med Stiftelsen Ellen Keys Strand

Styrelsen

 

ADRESSLISTA FÖR ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS STYRELSE 

Ordf: Kerstin Strand
Sundväg 35 612 32 Finspång
070 641 75 47
annakerstin.strand@gmail.com

Monika Sternö Brandborg
Skogslyckeg. 37
582 27 Linköping
076-116 83 04
msternobrandborg@gmail.com

Majken Backman
Sandgårdsgat 3
582 52 Linköping
0735 99 54 48
majkenbackman@gmail.com

Marianne Bremer
Forsby gård
59993 Ödeshög                                                                                                                                                          070 527 673
bremerm63@gmail.com

Gun-Britt Fredriksson
Heda Jussberg Solåsen
599 94 Ödeshög
073 059 38 50
Gun_brittfredriksson@hotmail.com

Margareta Karlsson
Pukeryd
573 99 Tranås
073 57 72 78
pukeryd@gmail.com

Ann Marie Tormalm
Översteg. 30
582 12 Linköping
070 625 27 04
ami@tormalm.se

Marlene von Dahn
Heda Slöjdvilla 1
599 94 Ödeshög
marlene.vondahn@gmail.com
0702 131 009

Suppleant
Helena Broms
Öninge Äppellund
599 91 Ödeshög
helenaelisabeth@hotmail.com
0733 424 137

 Man blir medlem genom att sätta in 150 kr (samboende 200 kr) på Ellen Keysällskapets bankgiro 5244-8438