VAD VILLE ELLEN KEY?

Ellen Key – viljan

Ellen Key skrev flitigt hon talade och föreläste på Stockholms Arbetareinstitut och ute i Europa om…

Barnen – …barn skola ha roligt och ej behöva vara rädda.

Aga – och även betyg – skapar osjälvständiga människor och bör avskaffas.

Kärleken – Den nya tiden har gjort kvinnan ensidigt kvinnlig, mannen ensidigt manlig och denna ytterlighet å båda sidor måste upphävas…

Skönheten – en människa mår bättre, blir vänligare och gladare ifall man i sitt hem möter vackra former och färger på de ting man omger sig med.

Freden – …att en blixt från himlen måtte förlama alla dessa tungor … vilka fortfarande förleda folken till tron på det segerrika kriget såsom medel för freden.

Livstron – Se lifvet självt som lifvets mening.

Ellen Key (1849-1926) undervisade på 1880- och 1890-talen i Anna Whitlocks progressiva skola, föreläste på Stockholms arbetareinstitut, tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, fredlig unionsupplösning med Norge 1905, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör grunden för äktenskapet och indirekt för politiken.

Freden

Ellen Key trodde att utvecklingen alltid ledde till något bättre. Ju bättre man förstod naturens lagar, desto bättre skulle livet bli. I den tron fann Ellen Key tröst – tills första världskriget bröt ut. Det blev en chock för henne. Hon inbjöds till kvinnornas...

Ellen Keys kvinnliga nätverk

 Gerda Bergh 1864-1919 Tillhörde den sk Juntan.  Anna Charlotta Leffler 1849-1892 Författare, dramatiker och journalist. Anna Hierta Retzius 1841-1924  Arbetade för kvinnlig rösträtt. Pappan startade Aftonbladet. Amanda Fahlstedt 1853-1923  Lärare,...

Livstron

TRO på livet Livets mål är livet självt. Mottot för kapitlet Livstro i Ellen Keys Människan och Gud kommer från Goethe. Om detta handlar Ellen Key-sällskapets årsskrift 2018. Att fokusera på Livet här och nu i stället för på Gud och det hinsides som mål för jordelivet...

Bildningen

Ellen Key (1849-1926) var sin tids mest kända svenska författare och pedagog. Som författare har hon utgivit bland annat flera feministiska artiklar, böcker om folkbildning, arbetarrörelsen och samtidspolitiska pamfletter och författaranalyser.  Key...

Kärleken

Kärlek De som älska varandra äro äkta makar är ett känt citat från Ellen Key. Det gäller med eller utan vigsel. Att äktenskapet ska byggas på kärlek är ett föga kontroversiellt ideal (och kunde sägas) även på Ellen Keys tid. Men verkligheten dominerades av...

Skönheten

I boken Skönhet för alla (1899) utvecklar Ellen Key sina tankar och konstpedagogiska idéer. Ellen Key inspirerades av paret Carl och Karin Larsson som likt Key i sin tur inspireras av såväl William Morris och brittiska Arts and Craftsrörelsen, som Goethes färglära....