a Ellen Key-sällskapet 2021

av Marianne Bremer | maj 4, 2021 | Uncategorized

RÖSTRÄTTSKVINNOR

1921 – Första valet hålls där kvinnor får rösta. Av de röstberättigade kvinnorna deltog 47% i valet (av röstberättigade män deltog 60%). Anna Whitlock, Ellen Key, Ann Margret Holmgren, Signe Bergman, Anna Bugge-Wicksell och Elin Wägner deltog tillsammans med många andra stridbara kvinnor i en ihärdig och målmedveten kamp  om kvinnors rättigheter och politiska rösträtt

Kulturaftnar på Strand och Hästholmens bygdegård 2021

Nu ser vi i Ellen Key-sällskapet framåt och hoppas att sommaren 2021 kan ge oss möjlighet att genomföra nedanstående kulturaftnar dit vi välkomnar er. Vår hemsida uppdateras kontinuerligt. Där kan du läsa om eventuella förändringar.

Välkomna till våra kulturaftnar som börjar kl.19.00     Pris 80 kr för medlemmar,120 kr för icke medlemmar. Vi ber om kontantbetalning eller swish. I priset ingår föreläsning /underhållning te och smörgås (om restriktionerna tillåter).         

Anmäl dig senast två dagar före till alla våra aktiviteter.  Antal platser är begränsat. Sammankomsterna är öppna för allmänheten.  Anmälan sker senast två dagar före till Gun-Britt Fredriksson tel 0730 59 38 50   eller till Majken Backman tel 0735 99 54 48

27 maj kl 19 kallelse till årsmöte  i Hästholmens bygdegård, Ödeshög.  Därefter musikunderhållning med fiolspelande Christine Höltzer och Mikael Brickarp. Verksamhetsberättelse delas ut på årsmötet och finns också på vår hemsida.                          

15 juli kl 19 på Strand. Textilierna på Ellen Keys Strand Tina Ignell är chefredaktör på Vävmagasinet, en tidskrift som bl.a. skriver om textilkonst, vävning och aktuella utställningar. Hon har inventerat textilierna på Strand och arbetat med rekonstruktioner av de original hon funnit. Vi ser fram emot att på plats få höra henne berätta om detta. Till hösten kommer hon också ut med en bok om Strands textilier.

5 augusti kl 19 på Strand. Glöd och visdom, Lars H Gustafsson, barnläkare och barnrättskämpe, föreläser utifrån sin bok om tre kvinnor. En av dessa är Ellen Key som varit hans vägvisare i frågor om barns rättigheter. I FN:s barnkonvention, som trädde i kraft som lag i Sverige januari 2020, finns tankegods  från Ellen Keys Barnabalk.

19 augusti kl 19 på Hästholmens Bygdegård.  Starka kvinnor i en svår tid, Kalle Bäck, professor emeritus reflekterar och kåserar om vad  kvinnor hade för roll i dessa tider då de stred för att bli myndiga, få rösträtt och mycket

18 september kl 14 (lördag) Hästholmens Bygdegård.  Ellen Key, Elin Wägner och den besvärliga rösträtten. Kvinnornas rösträtt ändrar ej på världsförloppet.  Ulrika Knutsson, journalist och författaretidigare ordförande i Publicist-klubben, hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Nu är hon aktuell med boken ”Den besvärliga Elin Wägner”. Hösten 2021 kommer en ny utvidgad upplaga av ”Kvinnor på gränsen till genombrott” vilken handlar om Fogelstadgruppen. Programmet görs i samarbete med Hästholmens bygdegård och Folkuniversitetet  Pris100 kr

Onsdagen den 17 november på Arbetets museum i Norrköping kl 18 berättar Ulrika Knutsson om Ellen Key, Elin Wägner och den besvärliga rösträtten. Kvinnornas rösträtt ändrar ej på världsförloppet.  Ulrika Knutsson, journalist och författaretidigare ordförande i Publicist-klubben, hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Nu är hon aktuell med boken ”Den besvärliga Elin Wägner”. Pris 80 kr.

Lördagen den 11 december kl 14 på Folkuniversitetet Kungstensvägen 45, Stockholm. Ellen Key och Axel Munthe. Karin Frölén, sångerska, bjuder på en musikalisk berättarföreställning om dessa två smålänningar. Karin är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan och har medverkat i många olika sammanhang. Pris 80 kr.

Årsskriften 2021

Elisabeth Auer berättar om vänskapen mellan Ellen Key, en europeiskt etablerad författare, och Stefan Zweig, en ung beundrande författare. Båda reser mycket och håller kontakten per brev. Alla medlemmar har nu fått både denna skrift och vårt kulturprogram för 2021.

Att främja livet i dess utveckling Om Ellen Keys pedagogik

av Sven Hartman 2020

Sven Hartman är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Han har under många år arbetat med frågor som gäller den vetenskapliga grunden för lärarutbildning. Skriften, som blev färdig i år, finns          att köpa på Ellen Keys Strand sommartid eller genom vår ordförande Kerstin Strand:         annakerstin.strand@gmail.com