Observera att nu har du hamnat på vårt program för 2023. Vill du se vårt program för 2024 så klickar du på knappen här nedanför.

ELLEN KEYSÄLLSKAPET 2023

Anders Forsström ,karikatyr av Ellen Key i SöndagsNisse, augusti 1900, Universitetsbiblioteket, Universitetet Lund (del av bild).

Med pennan som vapen drog Ellen Key ut för att försvara bl.a. yttrande- och tryckfriheten samt plädera för fredlig samexistens.

Dessa frågor är lika aktuella i våra dagar som de var under början av 1900-talet, då Ellen Key stod på barrikaderna.

Program för sommaren

Ellen Key-sällskapet välkomnar er till sommarens kulturaftnar. Vi ser fram mot att mötas vid de intressanta programmen i Ellen Keys vackra hem. Vi ber om föranmälan senast två dagar före alla våra aktiviteter till

Gun Britt Fredriksson tel. 0730 59 38 50 eller

Majken Backman tel. 0735 99 54 48.

Inträde 100 kr för medlemmar och 120 kr för icke medlemmar. I priset ingår föreläsning/underhållning, te och smörgås.

Obs! Kontantbetalning eller Swish nr 123 245 8966.

Vid alla kulturaftnar: Lokal: Ellen Keys Strand vid Vättern norr om Hästholmen Tid kl.19.00

24 maj

 

Kallelse till årsmöte samt konsert med musik av G F Händel (1685-1759) sonat

i fyra satser i Fdur och M Clementi (!752-1832) en trio i C-dur framförd av Gunnel Frisk, piano, musiklärare, tonsättare och körledare, Moa Frisk, cello, klassiskt skolad, musik och kulturledare på Musikskolan och Annika Lidegran, tvärflöjt, lärare på Kulturskolan, samtliga verksamma i Ödeshög.

Verksamhetsberättelsen delas ut på mötet och finns på hemsidan

www.ellenkeysallskapet.se

29 juni

Rackarungen och Herrgårdsflickan – Ellen Key och Axel Munthe.

Karin Fröhlén, sångerska och sångpedagog. Har uppträtt på svenska operascener likväl som i Tyskland och USA. Hon kommer att sjunga, spela och berätta om dessa småländska berömdheters liv och gärningar. Axel Munthe(1857 -1949) född i Oskarshamn, läkare och författare. Byggde San Michele på Capri, var livmedikus hos drottning Victoria mm. Och vår Ellen Key mycket välkänd i Europa. De träffades i Italien vid något/några tillfällen.

13 juli

Solbadets Buddha – om Ellen Keys livstro.

Hedda Jansson, f.d föreståndare på Strand, systerbarnbarnsbarn till Ellen Key, doktorand på Södertörns högskola. Vi får lyssna till hur olika religiösa riktningar påverkade Ellen Keys idévärld och hur hon fick kunskap om andra religioner än den kristna, särskilt buddhism och teosofi, genom bekantskaper och litterära verk.

20 juli

Krig, Fred, Ellen och samtiden.

Susanna Alakoski, socionom, författare. Innehar den första professuren i Moa Martinssons namn, Linköpings universitet. Susanna Alakoski har skrivit flera romaner, bl. a Svinalängorna, som också är filmad, Bomullsängeln och Londonflickan som är de två första böckerna i en tetralogi. Föredraget på Strand kommer att utgå från Bomullsängeln och de fyra krig som utspelade sig i Finland under första delen av 1900-talet.

Det kommer vidare att spänna över krig och fred i en vidare mening och ha inslag av Ellens Keys fredstankar och arbete.

Susanna Alakoski är medförfattare till sällskapets årsskrift 2023.

10 augusti

Nelly Thürings förbrödringsideal: för fred, nykterhet och kvinnors likställighet. En av de fem första kvinnorna i Sveriges riksdag.

Malin Arvidsson, lektor på Tema Barn, Linköpings universitet, skriver för närvarande på en biografi om Nelly Thüring. Nelly Thüring (1875 – 1972) blev uppmärksammad under de senaste årens demokratijubileum. Hon arbetade för fred, nykterhet och kvinnors likställdhet. Dessa frågor var också centrala för Ellen Key. De förenades också i sin kamp för rösträtt för kvinnor.

Välkommen att bli medlem och stödja Ellen Key-sällskapet. Vi önskar alltid att bli fler som kan sprida Ellens idéer vidare. Som medlem sänder vi Dig årsskrift, höstbrev, inbjudan till våra kulturprogram på Strand och andra aktiviteter (i Norrköping och Linköping). Den 11 december firar vi Ellen Keys födelsedag i Stockholm med en föreläsning eller annat program.

Ellen Key-sällskapets styrelsen består av:

Kerstin Strand, ordförande, epost annakerstin.strand@gmail.com, Marianne Bremer vice ordförande, Majken Backman, kassör,

övriga ledamöter Gun- Britt Fredriksson, Margareta Karlsson, Monika Sternö Brandborg, Gunilla Ståhlberg och Ann- Mari Tormalm.

Medlemskap kan tecknas på plats eller avgiften betalas in på vårt bankgironummer 5244-8438 eller swish 123 245 8966. Avgiften är 150 kr för enskild och 200 kr för samboende par. Vi ber att Ni fyller i Ert namn och adress på inbetalningsavin !

 

Har du idéer om program för kommande kulturaftnar eller annan aktivitet är du välkommen att kontakta styrelsen.

Folkuniversitetet planerar att under 2023 erbjuda studiecirklar i ämnet Ellen Key och hennes verk och idéer. Sällskapet är i hög grad delaktigt i utformningen av cirkelmaterialet. Till att börja med planeras cirklar i Vadstena och Skänninge. Tanken är att det så småningom ska bildas cirklar även på andra håll.

För mer information om Ellen Key och Ellen Key-sällskapet gå gärna in på vår hemsida www.ellenkeysallskapet.se

eller på Facebook: facebook.com/ellenkeysager.se facebook.com/EllenKeyaktuellt

 

Ellen Keys Strand öppettider www.ellenkey.se

 

Vi samarbetar med:

a Ellen Key-sällskapet 2021

av Marianne Bremer | maj 4, 2021 | Uncategorized

RÖSTRÄTTSKVINNOR

1921 – Första valet hålls där kvinnor får rösta. Av de röstberättigade kvinnorna deltog 47% i valet (av röstberättigade män deltog 60%). Anna Whitlock, Ellen Key, Ann Margret Holmgren, Signe Bergman, Anna Bugge-Wicksell och Elin Wägner deltog tillsammans med många andra stridbara kvinnor i en ihärdig och målmedveten kamp  om kvinnors rättigheter och politiska rösträtt

 

Kulturaftnar på Strand och Hästholmens bygdegård 2021

Nu ser vi i Ellen Key-sällskapet framåt och hoppas att sommaren 2021 kan ge oss möjlighet att genomföra nedanstående kulturaftnar dit vi välkomnar er. Vår hemsida uppdateras kontinuerligt. Där kan du läsa om eventuella förändringar.

Välkomna till våra kulturaftnar som börjar kl.19.00     Pris 80 kr för medlemmar,120 kr för icke medlemmar. Vi ber om kontantbetalning eller swish. I priset ingår föreläsning /underhållning te och smörgås (om restriktionerna tillåter).

Anmäl dig senast två dagar före till alla våra aktiviteter.  Antal platser är begränsat. Sammankomsterna är öppna för allmänheten.  Anmälan sker senast två dagar före till Gun-Britt Fredriksson tel 0730 59 38 50   eller till Majken Backman tel 0735 99 54 48

27 maj kl 19 kallelse till årsmöte  i Hästholmens bygdegård, Ödeshög.  Därefter musikunderhållning med fiolspelande Christine Höltzer och Mikael Brickarp. Verksamhetsberättelse delas ut på årsmötet och finns också på vår hemsida.

15 juli kl 19 på Strand. Textilierna på Ellen Keys Strand Tina Ignell är chefredaktör på Vävmagasinet, en tidskrift som bl.a. skriver om textilkonst, vävning och aktuella utställningar. Hon har inventerat textilierna på Strand och arbetat med rekonstruktioner av de original hon funnit. Vi ser fram emot att på plats få höra henne berätta om detta. Till hösten kommer hon också ut med en bok om Strands textilier.

5 augusti kl 19 på Strand. Glöd och visdom, Lars H Gustafsson, barnläkare och barnrättskämpe, föreläser utifrån sin bok om tre kvinnor. En av dessa är Ellen Key som varit hans vägvisare i frågor om barns rättigheter. I FN:s barnkonvention, som trädde i kraft som lag i Sverige januari 2020, finns tankegods  från Ellen Keys Barnabalk.

19 augusti kl 19 på Hästholmens Bygdegård.  Starka kvinnor i en svår tid, Kalle Bäck, professor emeritus reflekterar och kåserar om vad  kvinnor hade för roll i dessa tider då de stred för att bli myndiga, få rösträtt och mycket

18 september kl 14 (lördag) Hästholmens Bygdegård.  Ellen Key, Elin Wägner och den besvärliga rösträtten. Kvinnornas rösträtt ändrar ej på världsförloppet.  Ulrika Knutsson, journalist och författaretidigare ordförande i Publicist-klubben, hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Nu är hon aktuell med boken ”Den besvärliga Elin Wägner”. Hösten 2021 kommer en ny utvidgad upplaga av ”Kvinnor på gränsen till genombrott” vilken handlar om Fogelstadgruppen. Programmet görs i samarbete med Hästholmens bygdegård och Folkuniversitetet  Pris100 kr

Onsdagen den 17 november på Arbetets museum i Norrköping kl 18 berättar Ulrika Knutsson om Ellen Key, Elin Wägner och den besvärliga rösträtten. Kvinnornas rösträtt ändrar ej på världsförloppet.  Ulrika Knutsson, journalist och författaretidigare ordförande i Publicist-klubben, hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Nu är hon aktuell med boken ”Den besvärliga Elin Wägner”. Pris 80 kr.

Lördagen den 11 december kl 14 på Folkuniversitetet Kungstensvägen 45, Stockholm. Ellen Key och Axel Munthe. Karin Frölén, sångerska, bjuder på en musikalisk berättarföreställning om dessa två smålänningar. Karin är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan och har medverkat i många olika sammanhang. Pris 80 kr.

Årsskriften 2021

Elisabeth Auer berättar om vänskapen mellan Ellen Key, en europeiskt etablerad författare, och Stefan Zweig, en ung beundrande författare. Båda reser mycket och håller kontakten per brev. Alla medlemmar har nu fått både denna skrift och vårt kulturprogram för 2021.

Att främja livet i dess utveckling Om Ellen Keys pedagogik

av Sven Hartman 2020

Sven Hartman är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Han har under många år arbetat med frågor som gäller den vetenskapliga grunden för lärarutbildning. Skriften, som blev färdig i år, finns att köpa på Ellen Keys Strand sommartid eller genom vår ordförande Kerstin Strand: annakerstin.strand@gmail.com