Program & aktiviteter

Kommande kulturaftnar på Ellen Keys Strand

KULTURAFTNAR

Ellen Keys Strand

Sommartid arrangerar Ellen Key-sällskapet
KULTURAFTNAR hemma hos Ellen Key på Strand.

Läs mer i aktuell artikel här nedanför.

Kulturaftnarna hålls på Ellen Keys Strand torsdagar kl 1900.

Vid Ellen Key-sällskapets kulturaftnar serveras te och smörgås.

Avgift 80 kr för medlemmar, 120 kr för icke medlemmar.

Antalet platser är begränsat. Anmälan till Gun-Britt Fredriksson 0730 59 38 50 eller Majken Backman 0735 99 54 48.

Sammankomsterna är öppna för allmänheten men vi ser förstås gärna att man är eller blir medlem i Ellen Key-sällskapet, som är en ideell organisation som mestadels finansieras av medlemsavgifter. Ett stabilt medlemsunderlag är grunden för en bra verksamhet.

Medlemskap kan tecknas på plats och kostar 150 kr för enskild, 200 kr för samboende.

Avgiften kan även erläggas på sällskapets bankgiro 5244-8438.

Tidigare kulturaftnar på Ellen Keys Strand

16 maj

Sånger i Ellen Keys anda. Därefter årsmöte. Sång av Sara Bergman, ackompanjatör Gösta Nylund, mellanstick Kerstin Bergman. Wolfgang Goethe beundrades oerhört av Ellen Key. En tonsatt dikt av Goethe som handlar om våren och som gett ett talesätt...

27 juni

27 juni

Fredrike och emancipationen. Skolledare, pionjär och änka. Om Fredrike Paijkull som startade den första kvinnliga folkhögskolan i Sverige. Den låg på Samuelsbergs gård i Motala. Anna Eklundh Jansson, arkivarie och folkhögskollärare, berättar om denna färgstarka...

18 juli

Inte utan min mamma. Sissela Kyle, skådespelare, kåserar under en timma om att ha en feministisk mamma  och om sina erfarenheter av en teatervärld i förändring. Sisselas mamma Gunhild Kyle var nordens första professor i kvinnohistoria och en pionjär i...

8 augusti

Ellen Key och Tolfterna - nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm. Lisbeth Håkansson Petré, bibliotekarie och författare till boken Tisdagar med tolfterna som utkommer på Stockholmia förlag sommaren 2019. Under den tidiga kampen för kvinnors...

CAFEKVÄLL

Linköping

14 augusti kl 18.30 Ellen, Frida, Mathilda och kvinnosaken.

Sällskapets styrelse gestaltar synen på kvinnokraft hos Ellen Key, Frida Stéenhoff och Mathilda Roos.

Plats: Hunnebergsgårdarna, Hunnebergsgatan 7-9.

I samarbete med Hos Rudholms. Vid regn inomhus.
Kaffe och inträde 50 kr.

Varmt välkomna !

11 december Ellen Keys födelsedag

Stockholm

Ellen Key föddes tisdagen den 11 december 1849 på gården Sundsholm, Gladhammars socken utanför Västervik. Hon har uttryckt det som om hon kom med snöflingorna.

Ellen Key-sällskapet firar denna dag årligen i Stockholm för att lyfta fram hennes unika gärningar inom bildning, barnuppfostran, skönhetssträvan, kvinnokamp, fredsfrågor och hennes enorma nätverk inom Sverige och Europa. Hon var opinionsbildare både nationellt och internationellt. Den mesta kända svenska personen vid sekelskiftets början.