Rösträtten

Ellen Key i talarstolen i mitten Ellen Keys betydelse för 1900-talets kvinnliga rösträtt och liberalare syn på barnuppfostran kan i alla händelser knappast överskattas. Med patos och stor framställningskonst ägnade hon sig under flera decennier åt att skriva...

Om sällskapet

Välkommen till Ellen Key-sällskapet. Ellen Key-sällskapet bildades 1969 och är en ideell och opolitisk förening med  syfte att sprida kännedom om Ellen Keys tankar och idéer.  Hennes vackra hem Strand vid Vättern är ett levande bevis på hennes sinne för...

Verksamhetsberättelse 2018

ELLEN KEY-SÄLLSKAPET  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 Styrelse har under året bestått av: Kerstin Strand, ordförande, Marianne Bremer, vice ordförande, Majken Backman, kassör, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson,...
Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Styrelse Styrelsen har bestått av Kerstin Strand, ordförande, Majken Backman, kassör.(del av året), Marianne Bremer, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, vice ordförande, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson,...
Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016

ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Styrelse Styrelsen har bestått av Kerstin Strand, ordförande, Majken Backman, kassör.(del av året), Marianne Bremer, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, vice ordförande, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson,...