Rösträtten

Ellen Key i talarstolen i mitten Ellen Keys betydelse för 1900-talets kvinnliga rösträtt och liberalare syn på barnuppfostran kan i alla händelser knappast överskattas. Med patos och stor framställningskonst ägnade hon sig under flera decennier åt att skriva...

Om sällskapet

Välkommen till Ellen Key-sällskapet. Ellen Key-sällskapet bildades 1969 och är en ideell och opolitisk förening med  syfte att sprida kännedom om Ellen Keys tankar och idéer.  Hennes vackra hem Strand vid Vättern är ett levande bevis på hennes sinne för...