Gerda Bergh 1864-1919 Tillhörde den sk Juntan.

 Anna Charlotta Leffler 1849-1892 Författare, dramatiker och journalist.

Anna Hierta Retzius 1841-1924  Arbetade för kvinnlig rösträtt. Pappan startade Aftonbladet.

Amanda Fahlstedt 1853-1923  Lärare, författare, översättare. En av grundarna av Tolfterna

 Sibilla Aleramo 1876-1960 italiensk författare. Skrev 1906 boken Una Donna, som väckte stor debatt om kvinnans jämställdhet och barnens rätt i Italien. Långvarig kontakt med Ellen Key.   

Agnes von Krusenstierna 1894-1940 författare. Hon inledde brev-förbindelsen med Ellen Key då hon sökte en andlig mor.                                                           

Selma Göbel 1843-1925 textilkonstnär. Ingick i sällskapet Nya Idun. Har tillverkat mattan Ombergs blommor till Ellen Keys Strand.

Tyra Kleen 1874-1951 konstnär, författare. I Ellen Keys bok Skönhet för alla och Tyra Kleens Form formulerade de samma skönhetsideal.    

Elsa Beskow 1874-1953 Ellen Keys elev. Barnboksförfattare, konstnär och illustratör.

Elsa Beskow 1874-1953 Ellen Keys elev. Barnboksförfattare, konstnär och illustratör.

Hanna Pauli 1864-1940 konstnär. Målade bla tavlan Vännerna där Ellen Key i fotogenlampans sken läser för de övriga  medlemmarna i Juntan.

Ahlfild Agrell 1849-1923 Författare, dramatiker.

Amalia Fahlstedt 1853-1923 En av grundarna till Tolfterna.

Sonja Konvalevsky 1850 i Moskva, död 1891 i Stockholm. Rysk matematiker och skönlitterär författare. Ingick  i  Svältringen.           

Anna Whitlock 1852-1930  Skolpionjär, journalist och kvinnosakskämpe, speciellt kvinnors rösträtt.

 Julia Kjellberg 1849-1923 Undervisade tillsammans med Ellen Key vid Anna Whitlocks skola i Stockholm.

Betty Hirsch 1873-1957 Syster till Hanna Pauli

Anna Branting 1880-1950  Författare och teaterrecensent

Selma Lagerlöf 1858-1940 författare. Nobelpristagare, ledamot i samfundet de nio och Svenska Akademien

Calla Curman 1850-1935 Grundade Nya Idun 

Maria Fyodorovna Andreveva 1868-1953, gift med Maxim Gorky. Skådespelerska. Besökte Strand 1921. 

Victoria Benedictsson 1850-1888 författare och dramatiker. 

Kata Dahlström 1858-1923 Socialdemokratisk agitator, författare och folkbildare.

Elin Wägner 1882-1949 Författare och journalist. Ledamot av Svenska Akademien. Djupt engagerad i kampen för kvinnlig rösträtt och i    miljöfrågor.

Martha ”Mama” Borthwick 1869-1914 USA. Bibliotikarie som översätter Ellen Key för den amerikanska marknaden. Besökte Strand 1911.

Maria Montessori 1870 – 1952 Utbildad läkare. Ellen Keys syn på barnet som individ med vissa medfödda rättigheter inspirerade till Montissoripedagogiken.

Och många flera…..

Bildresultat för Ellen Key