Kulturprogrammet 2023

Kulturprogrammet 2023

Foto: Marlene von Dahn ELLEN KEYSÄLLSKAPET 2023 Anders Forsström ,karikatyr av Ellen Key i SöndagsNisse, augusti 1900, Universitetsbiblioteket, Universitetet Lund (del av bild). Med pennan som vapen drog Ellen Key ut för att försvara bl.a. yttrande- och tryckfriheten...

Freden

Ellen Key trodde att utvecklingen alltid ledde till något bättre. Ju bättre man förstod naturens lagar, desto bättre skulle livet bli. I den tron fann Ellen Key tröst – tills första världskriget bröt ut. Det blev en chock för henne. Hon inbjöds till kvinnornas...