Freden

Ellen Key trodde att utvecklingen alltid ledde till något bättre. Ju bättre man förstod naturens lagar, desto bättre skulle livet bli. I den tron fann Ellen Key tröst – tills första världskriget bröt ut. Det blev en chock för henne. Hon inbjöds till kvinnornas...

Livstron

TRO på livet Livets mål är livet självt. Mottot för kapitlet Livstro i Ellen Keys Människan och Gud kommer från Goethe. Om detta handlar Ellen Key-sällskapets årsskrift 2018. Att fokusera på Livet här och nu i stället för på Gud och det hinsides som mål för jordelivet...

Bildningen

Ellen Key (1849-1926) var sin tids mest kända svenska författare och pedagog. Som författare har hon utgivit bland annat flera feministiska artiklar, böcker om folkbildning, arbetarrörelsen och samtidspolitiska pamfletter och författaranalyser.  Key...

Kärleken

Kärlek De som älska varandra äro äkta makar är ett känt citat från Ellen Key. Det gäller med eller utan vigsel. Att äktenskapet ska byggas på kärlek är ett föga kontroversiellt ideal (och kunde sägas) även på Ellen Keys tid. Men verkligheten dominerades av...

Skönheten

I boken Skönhet för alla (1899) utvecklar Ellen Key sina tankar och konstpedagogiska idéer. Ellen Key inspirerades av paret Carl och Karin Larsson som likt Key i sin tur inspireras av såväl William Morris och brittiska Arts and Craftsrörelsen, som Goethes färglära....