Ellen Keys kvinnliga nätverk

 Gerda Bergh 1864-1919 Tillhörde den sk Juntan.  Anna Charlotta Leffler 1849-1892 Författare, dramatiker och journalist. Anna Hierta Retzius 1841-1924  Arbetade för kvinnlig rösträtt. Pappan startade Aftonbladet. Amanda Fahlstedt 1853-1923  Lärare,...