Ellen Key- sällskapets styrelse reste den 8 september till Västerviks gymnasieskolebibliotek Kunskapskällan för att träffa representanter från Kunskapskällans vänner, Eva Zryd och Anita Johansson som berättade om de
unika boksamlingarna med stöd av bibliotekarierna Andreas Steiner och Malin Paré.

Därefter besöktes Ellen Keys grav på Västerviks kyrkogård samt Ellen Keys födelsehem Sundsholm.

Lunchen intogs på restaurang Gröna Tuppen som inryms i Fårhults nedlagda järnvägsstation. I den lilla byn Fårhult skedde under åren1950 – 1980 ett omfattande folkrörelse- och folkbildningsarbete. Om detta berättade Monika Sternö Brandborg och gav även exempel på Ellen Keys tankar om folkbildning på landsbygden, så som de formuleras i boken Folkbildningsarbetet.