Ellen Key-sällskapet 2021

av Marianne Bremer | maj 4, 2021 | Uncategorized

RÖSTRÄTTSKVINNOR

1921 – Första valet hålls där kvinnor får rösta. Av de röstberättigade kvinnorna deltog 47% i valet (av röstberättigade män deltog 60%). Anna Whitlock, Ellen Key, Ann Margret Holmgren, Signe Bergman, Anna Bugge-Wicksell och Elin Wägner deltog tillsammans med många andra stridbara kvinnor i en ihärdig och målmedveten kamp  om kvinnors rättigheter och politiska rösträtt

Kulturaftnar på Strand och Hästholmens bygdegård 2021

Nu ser vi i Ellen Key-sällskapet framåt och hoppas att sommaren 2021 kan ge oss möjlighet att genomföra nedanstående kulturaftnar dit vi välkomnar er. Vår hemsida uppdateras kontinuerligt. Där kan du läsa om eventuella förändringar.

Välkomna till våra kulturaftnar som börjar kl.19.00     Pris 80 kr för medlemmar,120 kr för icke medlemmar. Vi ber om kontantbetalning eller swish. I priset ingår föreläsning /underhållning te och smörgås (om restriktionerna tillåter).         

Anmäl dig senast två dagar före till alla våra aktiviteter.  Antal platser är begränsat. Sammankomsterna är öppna för allmänheten.  Anmälan sker senast två dagar före till Gun-Britt Fredriksson tel 0730 59 38 50   eller till Majken Backman tel 0735 99 54 48

27 maj kl 19 kallelse till årsmöte  i Hästholmens bygdegård, Ödeshög.  Därefter musikunderhållning med fiolspelande Christine Höltzer och Mikael Brickarp. Verksamhetsberättelse delas ut på årsmötet och finns också på vår hemsida.                          

15 juli Textilierna på Ellen Keys Strand Tina Ignell är chefredaktör på Vävmagasinet, en tidskrift som bl.a. skriver om textilkonst, vävning och aktuella utställningar. Hon har inventerat textilierna på Strand och arbetat med rekonstruktioner av de original hon funnit. Vi ser fram emot att på plats få höra henne berätta om detta. Till hösten kommer hon också ut med en bok om Strands textilier.

5 augusti Glöd och visdom    Lars H Gustafsson, barnläkare och barnrättskämpe, föreläser utifrån sin bok om tre kvinnor. En av dessa är Ellen Key som varit hans vägvisare i frågor om barns rättigheter. I FN:s barnkonvention, som trädde i kraft som lag i Sverige januari 2020, finns tankegods  från Ellen Keys Barnabalk.

19 augusti Hästholmens Bygdegård kl.19.00   Starka kvinnor i en svår tid, Kalle Bäck, professor emeritus reflekterar och kåserar om vad  kvinnor hade för roll i dessa tider då de stred för att bli myndiga, få rösträtt och mycket

18 september (lördag) Hästholmens Bygdegård  kl. 14.00   Ellen Key, Elin Wägner och den besvärliga rösträtten. Kvinnornas rösträtt ändrar ej på världsförloppet.  Ulrika Knutsson, journalist och författaretidigare ordförande i Publicist-klubben, hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Nu är hon aktuell med boken ”Den besvärliga Elin Wägner”. Hösten 2021 kommer en ny utvidgad upplaga av ”Kvinnor på gränsen till genombrott” vilken handlar om Fogelstadgruppen.  Pris100 kr