December 2023
Ellen Keys födelsedag firades traditionsenligt i Folkuniversitetets lokaler i Stockholm. Lena Gedin, Karin Lidén och Claudia Lindén författare till boken ”Nyss fått ditt bref. Och svarar så här!”  berättade om Alfhild Agrell och Ellen Keys brevväxling under 34 år. 

Korrespondensen var enkelriktad då Alfhild Agrell ej sparade något brev. Innehållet i dessa rörde sig om aktuella frågor men också personliga spörsmål. Författartrion gav oss intressanta inblickar i dessa intellektuella kvinnors liv runt förra sekelskiftet.

foton av: Kerstin Strand