Freden

För Ellen Key var fredsfrågan central. Från att under 1870-talet omfattat en försvarsvänlig uppfattning blev hennes inställning under 1880-talet alltmer pacifistisk. När Sveriges kvinnliga fredsförening bildades 1898 skedde detta efter ett upprop underskrivet av bland annat Ellen Key.

Temat för årsskriften 2023 är Krig och Fred. Här får vi bland annat ta del av Susanna Alakoskis och K.G. Hammars – tankar, erfarenheter och kunskap – i ämnet.