Ellen Keys samhällsmoderlighet i ett internationellt perspektiv (1900-1939) av Ulla Åkerström.

Årsskrift 2024 är en unik sammanställning om Ellen Keys inflytande på kvinnorörelserna i andra länder och hur begreppet samhällsmoderlighet fungerade som ideal i ett internationellt perspektiv under förra sekelskiftet.

Ulla Åkerström är docent i italienska vid Göteborgs universitet, med fokus på italiensk litteratur under 1800- och 1900-talet. Som aktiv medlem i Ellen Key International Research Network har hon ägnat sig åt Ellen Keys förhållande till Italien och skriver just nu en bok på svenska i ämnet.