Sommarens sista Kulturafton den 10 augusti, handlade om Nelly Thüring – en av Sveriges första kvinnliga riksdagsledamöter. Med bred kunskap och med ett smittande engagemang berättade Malin Arvidsson om Thürings uppväxt, intresse för teosofi, det politiska arbetet och i vilka frågor hon förenades med Ellen Key. Föredraget illustrerades bland annat med  fotografier – ofta tagna av Nelly Thüring själv!       


Foto: Marlene von Dahn