Den 13 juli samlades vi till kulturafton på Strand för att lyssna till Hedda Jansson som berättade om sin avhandling Solbadets Buddha – Buddhism och teosofi i Ellen Keys livstro. På ett mycket initierat och spännande sätt fick vi ta del av ett nytt perspektiv på Ellen Keys idévärld. 

Kvällen avslutades sedvanligt med goda samtal över en kopp te och smörgås.

Foto: Marlene von Dahn