Foto: Marlene von Dahn

ELLEN KEYSÄLLSKAPET 2023

Anders Forsström ,karikatyr av Ellen Key i SöndagsNisse, augusti 1900, Universitetsbiblioteket, Universitetet Lund (del av bild).

Med pennan som vapen drog Ellen Key ut för att försvara bl.a. yttrande- och tryckfriheten samt plädera för fredlig samexistens.

Dessa frågor är lika aktuella i våra dagar som de var under början av 1900-talet, då Ellen Key stod på barrikaderna.

Program för sommaren

Ellen Key-sällskapet välkomnar er till sommarens kulturaftnar. Vi ser fram mot att mötas vid de intressanta programmen i Ellen Keys vackra hem. Vi ber om föranmälan senast två dagar före alla våra aktiviteter till

Gun Britt Fredriksson tel. 0730 59 38 50 eller

Majken Backman tel. 0735 99 54 48.

Inträde 100 kr för medlemmar och 120 kr för icke medlemmar. I priset ingår föreläsning/underhållning, te och smörgås.

Obs! Kontantbetalning eller Swish nr 123 245 8966.

Vid alla kulturaftnar: Lokal: Ellen Keys Strand vid Vättern norr om Hästholmen Tid kl.19.00

24 maj

Kallelse till årsmöte samt konsert med musik av G F Händel (1685-1759) sonat

i fyra satser i Fdur och M Clementi (!752-1832) en trio i C-dur framförd av Gunnel Frisk, piano, musiklärare, tonsättare och körledare, Moa Frisk, cello, klassiskt skolad, musik och kulturledare på Musikskolan och Annika Lidegran, tvärflöjt, lärare på Kulturskolan, samtliga verksamma i Ödeshög.

Verksamhetsberättelsen delas ut på mötet och finns på hemsidan

www.ellenkeysallskapet.se

29 juni

Rackarungen och Herrgårdsflickan – Ellen Key och Axel Munthe.

Karin Fröhlén, sångerska och sångpedagog. Har uppträtt på svenska operascener likväl som i Tyskland och USA. Hon kommer att sjunga, spela och berätta om dessa småländska berömdheters liv och gärningar. Axel Munthe(1857 -1949) född i Oskarshamn, läkare och författare. Byggde San Michele på Capri, var livmedikus hos drottning Victoria mm. Och vår Ellen Key mycket välkänd i Europa. De träffades i Italien vid något/några tillfällen.

13 juli

Solbadets Buddha – om Ellen Keys livstro.

Hedda Jansson,  fil dr Stockholms Universitet, f.d föreståndare på Strand, systerbarnbarnsbarn till Ellen Key. Vi får lyssna till hur olika religiösa riktningar påverkade Ellen Keys idévärld och hur hon fick kunskap om andra religioner än den kristna, särskilt buddhism och teosofi, genom bekantskaper och litterära verk.

20 juli Inställt – återkommer sommaren 2024!

Krig, Fred, Ellen och samtiden.

Susanna Alakoski, socionom, författare. Innehar den första professuren i Moa Martinssons namn, Linköpings universitet. Susanna Alakoski har skrivit flera romaner, bl. a Svinalängorna, som också är filmad, Bomullsängeln och Londonflickan som är de två första böckerna i en tetralogi. Föredraget på Strand kommer att utgå från Bomullsängeln och de fyra krig som utspelade sig i Finland under första delen av 1900-talet.

Det kommer vidare att spänna över krig och fred i en vidare mening och ha inslag av Ellens Keys fredstankar och arbete.

Susanna Alakoski är medförfattare till sällskapets årsskrift 2023.

10 augusti

Nelly Thürings förbrödringsideal: för fred, nykterhet och kvinnors likställighet. En av de fem första kvinnorna i Sveriges riksdag.

Malin Arvidsson, lektor på Tema Barn, Linköpings universitet, skriver för närvarande på en biografi om Nelly Thüring. Nelly Thüring (1875 – 1972) blev uppmärksammad under de senaste årens demokratijubileum. Hon arbetade för fred, nykterhet och kvinnors likställdhet. Dessa frågor var också centrala för Ellen Key. De förenades också i sin kamp för rösträtt för kvinnor.

Välkommen att bli medlem och stödja Ellen Key-sällskapet. Vi önskar alltid att bli fler som kan sprida Ellens idéer vidare. Som medlem sänder vi Dig årsskrift, höstbrev, inbjudan till våra kulturprogram på Strand och andra aktiviteter (i Norrköping och Linköping). Den 11 december firar vi Ellen Keys födelsedag i Stockholm med en föreläsning eller annat program.

Ellen Key-sällskapets styrelsen

 Medlemskap kan tecknas på plats eller avgiften betalas in på vårt bankgironummer 5244-8438 eller swish 123 245 8966. Avgiften är 150 kr för enskild och 200 kr för samboende par. Vi ber att Ni fyller i Ert namn och adress på inbetalningsavin !

 

Har du idéer om program för kommande kulturaftnar eller annan aktivitet är du välkommen att kontakta styrelsen.

Folkuniversitetet planerar att under 2023 erbjuda studiecirklar i ämnet Ellen Key och hennes verk och idéer. Sällskapet är i hög grad delaktigt i utformningen av cirkelmaterialet. Till att börja med planeras cirklar i Vadstena och Skänninge. Tanken är att det så småningom ska bildas cirklar även på andra håll.

För mer information om Ellen Key och Ellen Key-sällskapet gå gärna in på vår hemsida www.ellenkeysallskapet.se

eller på Facebook: facebook.com/ellenkeysager.se facebook.com/EllenKeyaktuellt

 

Ellen Keys Strand öppettider www.ellenkey.se