Trots allt så fick vi till ett årsmöte utanför Hästholmens Bygdegård lördagen den 27 juni.

Längst till vänster ses Michael Cornell, mötesordförande, Ann-Mari Tormalm, mötessekreterare och längst till vänster Kerstin Strand, ordförande för Ellen Key-sällskapet. Vi var 16 personer som höll distans, men njöt av att träffas. Mötet beslöt ställa in alla kulturevenemang också under augusti. Kerstin Strand omvaldes som ordförande.

Så här ser vår årsskrift 2020 ut. Det är Ingela Bendt och Lisbeth Håkansson Petré som sköter faceboksidan Ellen Key säger, som har arbetat fram skriften.