Lena Lagerlöf spelar Ellen Key i Med tapper hand på Strand i slutet av juni 2021. Sen spelades föreställningen på Hästholmens bygdegård.

Fina recensioner i bl a Corren.

Teater Svea visade denna föreställning på Hästholmens bygdegård. Föreställningen visades på bl a bygdegårdar runt om i länet. En monolog om Ellen Key, kamplust och motstånd.

Rösta och rädda

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-2.png
Ellen Key på trappan till V Tollstads skola för att rösta för första gången tillsammans med Malin Blomsterberg till vänster..

Den adertonde var en av de här ej ovanliga, underbara septembersöndagarna. Bygden log vän och vänlig mot vandrarna på vägarna fram till vallokalen, det vita skolhuset. Det var kvinnor och män, det var gamla och unga.

Socknen har ungefär femhundra röstberättigade och av dessa deltogo 127 kvinnor och 178 män i den högtidliga handlingen. I denna gamla, mycket ”samhällsbevarande” bygd torde de flesta kvinnor ha röstat så som sina manliga fränder, samman med vilka de vandrade till vallokalerna med den stillsamma gång och det sävliga väsen som är folkskick i landskapet. Voro blickarna glada då gällde glädjen nog ej den stora dagen, utan den vackra, som gav torkväder åt den säd, vilken ännu stod otröskad ute på marken, och växtlighet åt den nysådda, vilken stack upp en brungrön brodd. Trädgårdarna lyste av rodnande och gulnande frukt; himlen och Vättern tindrade lika vårigt blåa och luften var så klar, att Tabergs avskurna pyramid som en dimblå ö sam vid Vätterns södra rand.

Ingen festlighet kunde på ett vackrare sätt ha uttryckt det som låg i luften, som för några åtminstone gjorde stegen spänstigare och hållningen rakare än vanligt men ögonen nog mera dimmiga!

Ur Sv D 24 sept 1921