Här sammanfattar Sven Hartman Ellen Keys idéer, som på många sätt var revolutionerande för sin tid.