Styrelse: Kerstin Strand, ordförande, Marianne Bremer vice ordförande, Majken Backman, kassör. Övriga ledamöter Monika Sternö Brandborg, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson, Ann-Mari Tormalm och Gunilla Ståhlberg.

Revisorer: Göran Sternö t.o.m. 19 maj därefter Sven Hultman och Lennart Fast. Ersättare Helena Hillar.

Valberedning: Christina Bryntesson, sammankallande, och Katarina Ljungholm.

Styrelsemöten

Sällskapet har haft 7 protokollförda styrelsemöte.

Medlemmar

Antal medlemmar  332.  Nya 28 , avgående av skilda skäl 16 personer.

Medlemsavgiften är 150 kr/medlem och 200 kr för samboende.                                                                    Hemsidan   www.ellenkeysallskapet.se  Marianne Bremer ansvarar för denna.

Årsskriften

Ellen Key och bildningen av Bernt Gustavsson. Bernt Gustavsson är författare till ett flertal böcker om bildning och beskriver Ellen Key stora betydelse inom området. Skriften har sänts till alla våra medlemmar och funnits till försäljning på Strand och via vår hemsida.

Höstbrev

Årets höstbrev som också skickats till alla medlemmarna är författad av Barbro Hedvall och handlar om ”Ellen, Elin och Bang”. Dessa stridbara kvinnor drev sina egna linjer men förenades bl. a. av ”Kvinnosaken, freden och kvinnliga särarten”.

Kulturaftnar

19 maj Årsmöte på Hästholmens bygdegård med musikunderhållning av J Haydn med Gunnel Frisk, Moa Frisk och Annika Lidegran

30 juni Ellen Key och konsten – några verk ur samlingarna på Strand. Karin Ström-Lehander har inventerat konsten på Strand och lät oss ta del av ett urval verk där också baksidan med dedikationer till Ellen Key blev belysta.

7 juli Fogelstadkvinnorna – de kan, de vill, de törs. Tjia Torpe berättar om det Fogelstad som åter öppnat portarna för dagens kvinnor och om medborgarskolan från 1922 – 1954.

23-24 juli Hästholmens Per Brahedagar ”Det stora folknöjet” Ellen Key-sällskapet medverkar med försäljning av årsskrifter, besök av ”Ellen Key” som berättade om sitt Strand och sina böcker.

11 augusti Ellen Key och Theodor Adelswärd- två fredskämpar, Viveka Adelswärd, Linköping stadsbiblioteket. Dessa östgötar engagerade sig både nationellt och internationellt i fredsarbetet och möttes och brevväxlade om dessa frågor. 

11 december ”Med tapper hand” one woman show om kamplust och motstånd i Ellen Keys liv och gärning  med Lena Lagerlöf, Anna Karin Hirdvall och Pernilla Göst.

Övrigt

Sällskapet delade ut årsskrifter och brev till stipendiater som vistas på Strand under sommaren.

Fortsatt studiecirkel inom styrelsen med Barnets århundrade samt vid varje styrelsemöte en genomgång  från en äldre  årsskrift i sällskapets utgivning.

Kontakt och förberedelse för information till grundskola i Ödeshög.

Planering av studiecirklar tillsammans med Folkuniversitetet, Motala.

Margareta Karlsson har hållit föredrag om Ellen Key i Linköpings Zontaklubb hösten 2022.

Sällskapet är medlem i DELS (De Litterära Sällskapen)

Vi brukar betona Ellen Keys aktualitet i massmedia (TV, radio press) under året. Det vi funnit är freds-och  tryckfrihetsfrågor samt barns rättigheter som har återkommit .Även nya böcker som Louis Lindbloms Ellen Key och Selma Lagerlöf, breven,  Lena Johannissons Ellen Keys vänstra öga, Lena Fries Gedin och Karin Lidén Nyss fått ditt bref Och svarar så här! Brev till Ellen Key 1888  – 1922, Tina Ignells Textilierna på Ellen Keys Strand, visar på att det alltid finns något nytt att skriva om Ellen Key.

Ellen Key-sällskapet arbetar oförtrutet vidare med kommande års program med önskan om att göra Ellen Keys idé och tankevärld spridd.Vi välkomnar alla nya och gamla medlemmar att komma med idéer och delta i arbetet. Vi vill tacka för allt stöd och uppmuntran från medlemmar samt från våra samarbetspartner Stiftelsen Strand och Folkuniversitet.

Finspång, mars 2022

Kerstin Strand                              Marianne Bremer                            Majken Backman

ordförande                                   vice ordförande                                      kassör   

Gun Britt Fredriksson                 Margareta Karlsson               Monika Sternö Brandborg

Ann-Mari Tormalm                     Gunilla Ståhlberg