Sånger i Ellen Keys andaDärefter årsmöte.

Sång av Sara Bergman, ackompanjatör Gösta Nylund, mellanstick Kerstin Bergman.

Wolfgang Goethe beundrades oerhört av Ellen Key. En tonsatt dikt av Goethe som handlar om våren och som gett ett talesätt även på svenska:

I den underbara månaden maj, när alla knoppar brister, då sprang kärleken fram i mitt hjärta.

VACKERT OMKRING SIG gör harmoniska människor

Så här blev aftonen

Förberedelser för aftonens te och smörgåsar – magen ska också ha sitt.