Kulturprogrammet 2023

Kulturprogrammet 2023

Foto: Marlene von Dahn Programkalendern för 2024 ELLEN KEYSÄLLSKAPET 2023 Kalender för programmet 2024 Anders Forsström ,karikatyr av Ellen Key i SöndagsNisse, augusti 1900, Universitetsbiblioteket, Universitetet Lund (del av bild). Med pennan som vapen drog Ellen Key...

16 maj

Sånger i Ellen Keys anda. Därefter årsmöte. Sång av Sara Bergman, ackompanjatör Gösta Nylund, mellanstick Kerstin Bergman. Wolfgang Goethe beundrades oerhört av Ellen Key. En tonsatt dikt av Goethe som handlar om våren och som gett ett talesätt...
27 juni

27 juni

Fredrike och emancipationen. Skolledare, pionjär och änka. Om Fredrike Paijkull som startade den första kvinnliga folkhögskolan i Sverige. Den låg på Samuelsbergs gård i Motala. Anna Eklundh Jansson, arkivarie och folkhögskollärare, berättar om denna färgstarka...

18 juli

Inte utan min mamma. Sissela Kyle, skådespelare, kåserar under en timma om att ha en feministisk mamma  och om sina erfarenheter av en teatervärld i förändring. Sisselas mamma Gunhild Kyle var nordens första professor i kvinnohistoria och en pionjär i...

8 augusti

Ellen Key och Tolfterna – nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm. Lisbeth Håkansson Petré, bibliotekarie och författare till boken Tisdagar med tolfterna som utkommer på Stockholmia förlag sommaren 2019. Under den tidiga kampen för kvinnors...