Årsskrift 2023

Årsskrift 2023

Freden För Ellen Key var fredsfrågan central. Från att under 1870-talet omfattat en försvarsvänlig uppfattning blev hennes inställning under 1880-talet alltmer pacifistisk. När Sveriges kvinnliga fredsförening bildades 1898 skedde detta efter ett upprop underskrivet...