Sommarens program 2024

Sommarens program 2024

För mer info om respektive kulturafton se även rubriken Kulturprogram & Kalender! I år möts vi dels i Ellen Keys vackra hem Strand, dels i Vadstena och Hästholmen. Notera platsen vid respektive programpunkt. Vi ber om föranmälan senast två dagar före alla våra...
Årsskrift 2024

Årsskrift 2024

Ellen Keys samhällsmoderlighet i ett internationellt perspektiv (1900-1939) av Ulla Åkerström. Årsskrift 2024 är en unik sammanställning om Ellen Keys inflytande på kvinnorörelserna i andra länder och hur begreppet samhällsmoderlighet fungerade som ideal i ett...