Stadgar

STADGAR FÖR ELLEN KEY-SÄLLSKAPET § 1 Sällskapets namn är Ellen Key-sällskapet §2 Sällskapet har till syfte att främja kännedom om Ellen Keys betydelsefulla livsverk. § 3 Medlemskap i sällskapet erhåller den som erlagt fastställd årsavgift eller utses till...

GDPR

Viktig medlemsinformation om GDPR= General Data  Protection Regulation Ellen Key-sällskapet (EKS) är enligt EU:s nya dataskyddslag GDPR,som började gälla 180525,skyldigt att informera sina medlemmar om vilka uppgifter som finns i medlemsregistret samt hur...