Årsskrift 2024

Årsskrift 2024

Ellen Keys samhällsmoderlighet i ett internationellt perspektiv (1900-1939) av Ulla Åkerström. Årsskrift 2024 är en unik sammanställning om Ellen Keys inflytande på kvinnorörelserna i andra länder och hur begreppet samhällsmoderlighet fungerade som ideal i ett...