Årsskrift 2023

Årsskrift 2023

Freden För Ellen Key var fredsfrågan central. Från att under 1870-talet omfattat en försvarsvänlig uppfattning blev hennes inställning under 1880-talet alltmer pacifistisk. När Sveriges kvinnliga fredsförening bildades 1898 skedde detta efter ett upprop underskrivet...
Ellen Keys födelsedag

Ellen Keys födelsedag

December 2023Ellen Keys födelsedag firades traditionsenligt i Folkuniversitetets lokaler i Stockholm. Lena Gedin, Karin Lidén och Claudia Lindén författare till boken ”Nyss fått ditt bref. Och svarar så här!”  berättade om Alfhild Agrell och Ellen Keys...
Västerviks gymnasieskolebibliotek Kunskapskällan

Västerviks gymnasieskolebibliotek Kunskapskällan

Ellen Key- sällskapets styrelse reste den 8 september till Västerviks gymnasieskolebibliotek Kunskapskällan för att träffa representanter från Kunskapskällans vänner, Eva Zryd och Anita Johansson som berättade om deunika boksamlingarna med stöd av...
Malin Arvidsson – Kulturkväll på Strand 10 augusti

Malin Arvidsson – Kulturkväll på Strand 10 augusti

Sommarens sista Kulturafton den 10 augusti, handlade om Nelly Thüring – en av Sveriges första kvinnliga riksdagsledamöter. Med bred kunskap och med ett smittande engagemang berättade Malin Arvidsson om Thürings uppväxt, intresse för teosofi, det politiska...
Hedda Jansson – kulturkväll på Strand 13 juli.

Hedda Jansson – kulturkväll på Strand 13 juli.

Den 13 juli samlades vi till kulturafton på Strand för att lyssna till Hedda Jansson som berättade om sin avhandling Solbadets Buddha – Buddhism och teosofi i Ellen Keys livstro. På ett mycket initierat och spännande sätt fick vi ta del av ett nytt perspektiv på...