Om sällskapet

Välkommen till Ellen Key-sällskapet. Ellen Key-sällskapet bildades 1969 och är en ideell och opolitisk förening med  syfte att sprida kännedom om Ellen Keys tankar och idéer.  Hennes vackra hem Strand vid Vättern är ett levande bevis på hennes sinne för...

Verksamhetsberättelse 2018

ELLEN KEY-SÄLLSKAPET  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 Styrelse har under året bestått av: Kerstin Strand, ordförande, Marianne Bremer, vice ordförande, Majken Backman, kassör, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson,...

Stadgar

STADGAR FÖR ELLEN KEY-SÄLLSKAPET § 1 Sällskapets namn är Ellen Key-sällskapet §2 Sällskapet har till syfte att främja kännedom om Ellen Keys betydelsefulla livsverk. § 3 Medlemskap i sällskapet erhåller den som erlagt fastställd årsavgift eller utses till...

16 maj

Sånger i Ellen Keys anda. Därefter årsmöte. Sång av Sara Bergman, ackompanjatör Gösta Nylund, mellanstick Kerstin Bergman. Wolfgang Goethe beundrades oerhört av Ellen Key. En tonsatt dikt av Goethe som handlar om våren och som gett ett talesätt...
27 juni

27 juni

Fredrike och emancipationen. Skolledare, pionjär och änka. Om Fredrike Paijkull som startade den första kvinnliga folkhögskolan i Sverige. Den låg på Samuelsbergs gård i Motala. Anna Eklundh Jansson, arkivarie och folkhögskollärare, berättar om denna färgstarka...