Freden

Ellen Key trodde att utvecklingen alltid ledde till något bättre. Ju bättre man förstod naturens lagar, desto bättre skulle livet bli. I den tron fann Ellen Key tröst – tills första världskriget bröt ut. Det blev en chock för henne. Hon inbjöds till kvinnornas...

Ellen Keys kvinnliga nätverk

 Gerda Bergh 1864-1919 Tillhörde den sk Juntan.  Anna Charlotta Leffler 1849-1892 Författare, dramatiker och journalist. Anna Hierta Retzius 1841-1924  Arbetade för kvinnlig rösträtt. Pappan startade Aftonbladet. Amanda Fahlstedt 1853-1923  Lärare,...

Rösträtten

Ellen Key i talarstolen i mitten Ellen Keys betydelse för 1900-talets kvinnliga rösträtt och liberalare syn på barnuppfostran kan i alla händelser knappast överskattas. Med patos och stor framställningskonst ägnade hon sig under flera decennier åt att skriva...

Livstron

TRO på livet Livets mål är livet självt. Mottot för kapitlet Livstro i Ellen Keys Människan och Gud kommer från Goethe. Om detta handlar Ellen Key-sällskapets årsskrift 2018. Att fokusera på Livet här och nu i stället för på Gud och det hinsides som mål för jordelivet...

Bildningen

Ellen Key (1849-1926) var sin tids mest kända svenska författare och pedagog. Som författare har hon utgivit bland annat flera feministiska artiklar, böcker om folkbildning, arbetarrörelsen och samtidspolitiska pamfletter och författaranalyser.  Key...