Fredrike och emancipationen.

Skolledare, pionjär och änka. Om Fredrike Paijkull som startade den första kvinnliga folkhögskolan i Sverige. Den låg på Samuelsbergs gård i Motala.

Anna Eklundh Jansson, arkivarie och folkhögskollärare, berättar om denna färgstarka kvinna.