Ellen Key och Tolfterna – nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm.

Lisbeth Håkansson Petré, bibliotekarie och författare till boken

Tisdagar med tolfterna som utkommer på Stockholmia förlag sommaren 2019. Under den tidiga kampen för kvinnors rättigheter startade

Ellen Key Tolfternas samkväm. Där möttes kvinnor över klassgränserna

för att diskutera, lyssna på föredrag och musik. Målet var att överbrygga klassgränserna, sprida bildning och driva gemensamma frågor. För kvinnorna i Tolfterna skulle Ellen Keys hem Strand få en särskilt viktig betydelse.