Välkommen till Ellen Key-sällskapet.

Ellen Key-sällskapet bildades 1969 och är en ideell och opolitisk förening med  syfte att sprida kännedom om Ellen Keys tankar och idéer. 

Hennes vackra hem Strand vid Vättern är ett levande bevis på hennes sinne för inredning och skönhet. Det ägs och drivs av Stiftelsen Ellen Keys Strand. Där har  sällskapet kulturaftnar sommartid.

Genom årsskrifter, föreläsningar och teater vill sällskapet sprida kunskap och levandegöra Ellen Keys budskap om barnen, kvinnosaken, freden, skönheten, kärleken och bildningen.

Sällskapet vill samla alla vänner till Ellen Key. Du är välkommen att bli medlem .

Som medlem får Du

  • Årsskrift
  • Höstbrev
  • Inbjudan till våra kulturaftnar och 11 december
  • Övriga föreläsningar/teater

Bli medlem genom att sätta in 150 kr ( samboende 200 kr)

på bankgiro  5244-8438