2004 Ellen Key i och om Värmland

Ellen Key i och om Värmland av Anders Fahlbeck, årsskrift 2004
EK hade under många år ofta kontakter med Värmland med sin syster som var gift där och också med Selma Lagerlöf. Hon fotvandrade i Gösta Berlings fotspår tillsammans med barndomsvännen Lisa Hultin Pettersson. Hon besökte Geijers barndomshem också.