ELLEN KEY-SÄLLSKAPET 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Styrelse har under året bestått av: Kerstin Strand, ordförande, Marianne Bremer, vice ordförande, Majken Backman, kassör, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson, Ann-Mari Tormalm.

Revisorer: Göran Sternö och Lennart Fast. Revisorssuppleant Helena Hillar

Valberedning: Sonja Andersson och Christina Bryntesson

Årsskriften år 2018 författad av Kerstin Bergman ”Var hon inte kristen ändå. Ellen Keys kristendomskritik och livstro-idag”. Om Ellen Keys sökande från kristendom till livstro och mystik. Livet självt är livets mål och mening. Skriften sändes till c: a 310 medlemmar i mars tillsammans med programblad.
Höstbrevsutskicket i november innehöll ett utdrag ur Ellen Keys Barnabalken som hon skrev till Barnens dagsfirandet i Malmö 1910 samt inbjudan till Ellen Keys födelsedag 11 december.         

Medlemsavgiften är 150 kr/medlem och 200 kr för samboende.

Hemsidan   www.ellenkeysallskapet.se  har skötts av Kerstin Bergman.

Verksamhet

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammankomster varav ett konstituerande möte. Frågor har dessutom lösts via mailkontakter och andra sammankomster.

Kulturaftnarna på Strand

17 majÅrsmöte med Fållingekvartetten med musikpärlor ur stråkkvartettlitteraturen, Haydn, Mozart, Lindblad med flera. Efter underhållningen vidtog årsmötesförhandlingar.

28 juniEllen Keys syn på kvinnors bildning i relation till vår tids kvinnodebatt.                                                  Fil dr Berit Larsson som grundat Kvinnofolkhögskolan i Göteborg föreläste.

12 juliDen sanna historien bakom Fröken Frimans krig. Journalisterna Eva Kaijser och Monika Björk berättade om verklighetens fröken Friman, Anna Whitlock och Svenska hem.

9 augDärför älskar jag Verner och Ellen. Åsa Christoffersson, f d. kulturchef på Östgöta Correspondenten, föreläste om de goda vännerna och grannarna.

Övriga sammankomster 15 mars på Arbetets Museum i Norrköping fick vi höra om Kata Dalström och Ellen Key- två av sekelskiftets megakändisar, vars vägar möttes och skildes. Fil. dr. Gunnela Björk, Örebro universitet, höll föredrag om dessa kvinnor.

14 aug. Cafékväll på Hunnebergsgårdarna . På Hos Rudholms, gavs en föreställning om Den utvalda, Malin Blomsterberg. Margareta Karlsson och Ann Mari Tormalm från sällskapets styrelse berättade om och gestaltade Ellen Keys allt i allo.

11 dec. Ellen Keys födelsedag. Selma Lagerlöf och Ellen Key. Motstridiga giganter i kvinnorörelsen. Fil. dr.Anna Nordlund berättade från sin nyutkomna bok om Selma Lagerlöf. Lokal var Folkuniversitetet i Stockholm

Övrigt.

En sammanställning av EU:s nya dataskyddslag som började gälla 180525, General Data Protection Regulation, GDPR, har lagts ut på sällskapets hemsida samt informerats om i höstbrevet till alla medlemmar.

Möte med Stiftelsen Strands styrelse i maj för samtal om gemensamma Ellen Key-frågor.

Styrelsen påbörjade arbetet med jubileumsårsskriften för år 2019 samt sökte bidrag till denna från Ödeshögs kommun och Stockholms Arbetareinstitutförening. Fyra möten har hållits om innehållet i årsskriften.

.Ellen Key-sällskapet vill tacka för stöd och uppmuntran från medlemmar och besökare samt våra samarbetspartner Stiftelsen Strand och Folkuniversitet.

Finspång april 2019

Kerstin Strand                                  Kerstin Bergman                          Majken Backman

ordförande

Marianne Bremer                         Gun-Britt Fredriksson                    Margareta Karlsson                                                      

vice ordförande

Monika Sternö Brandborg                           Ann-Mari Tormalm

Verksamhetsberättelse 2018 som PDF-fil