Årsskrift 2024

Årsskrift 2024

Ellen Keys samhällsmoderlighet i ett internationellt perspektiv (1900-1939) av Ulla Åkerström. Årsskrift 2024 är en unik sammanställning om Ellen Keys inflytande på kvinnorörelserna i andra länder och hur begreppet samhällsmoderlighet fungerade som ideal i ett...
Årsskrift 2023

Årsskrift 2023

Freden För Ellen Key var fredsfrågan central. Från att under 1870-talet omfattat en försvarsvänlig uppfattning blev hennes inställning under 1880-talet alltmer pacifistisk. När Sveriges kvinnliga fredsförening bildades 1898 skedde detta efter ett upprop underskrivet...