Verksamhetsberättelse för Ellen Key-sällskapet 2022

Styrelse: Kerstin Strand, ordförande, Marianne Bremer vice ordförande, Majken Backman, kassör. Övriga ledamöter Monika Sternö Brandborg, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson, Ann-Mari Tormalm och Gunilla Ståhlberg. Revisorer: Göran Sternö t.o.m. 19 maj därefter...
Årsskrift 2023

Årsskrift 2023

För drygt ett år sen anföll Ryssland Ukraina, ännu ett krig med alla dess konsekvenser av mänskligt lidande i vår förut så oroliga värld. Vi bad Susanna Alakoski och KG Hammar skriva var sin text till vår årsskrift vilket de gjorde. Monika Sternö Brandborg har skrivit...
Tolfterna i Dagens Nyheter

Tolfterna i Dagens Nyheter

Vi blev så glada att se artikeln av Lisbeth Håkansson Petre i Dagens Nyheter den 14 oktober 2019. Här kan du läsa hela artikeln (om du är prenumerant). Länk till artikeln: https://www.dn.se/sthlm/tolfterna-spred-bildning-bland-stockholms-kvinnor/

Livstron

TRO på livet Livets mål är livet självt. Mottot för kapitlet Livstro i Ellen Keys Människan och Gud kommer från Goethe. Om detta handlar Ellen Key-sällskapets årsskrift 2018. Att fokusera på Livet här och nu i stället för på Gud och det hinsides som mål för jordelivet...

Bildningen

Ellen Key (1849-1926) var sin tids mest kända svenska författare och pedagog. Som författare har hon utgivit bland annat flera feministiska artiklar, böcker om folkbildning, arbetarrörelsen och samtidspolitiska pamfletter och författaranalyser.  Key...