2006 Från upplevelse till tanke 1

Från upplevelse till tanke 1 Ellen Keys barndom av Catharina Hällström, årsskrift 2006
Hällström skrev på en större pedagogikhistorisk text om Rousseau, Pestalozzi, Fröbel och Ellen Key när hon bodde på Strand som stipendiat 2003. Hon kom då att intressera sig för Eks barndom och ungdom. Denna skrift speglar framför allt Eks barndom.