2009 Ellen Key om kärlek, frihet och politik

Ellen Key om kärlek, frihet och politik av Claudia Lindén, årsskrift 2009
Claudia Lindén berättar hur hennes syn på Ellen Key förändrades när hon började studera henne. Ellen Key hävdade individens rätt och frihet i kärleksrelationer, men också i relationen mellan föräldrar och barn. EK hävdar att också kvinnan har rätt till sin sexualitet.