2012 Från upplevelse till tanke 3

Nr 3 i miniserien Från upplevelse till tanke. Tidsperioden från 20 till 30 år i Ellen Keys livsutveckling var centrala l för hennes pedagogiska, feministiska framtida verksamhet. En lång europaresa med fadern vidgade och påverkade hennes perspektiv.