1977 Fästvanor

(6 sidor) Ellen Key är författare till denna lilla skrift som tydligt visar hur Ellen Key anser att traditioner runt högtider ska bibehållas och föras vidare till nästa generation.
Ingick i Skönhet för alla .