2016 Ellen Keys stambok – tankar

Stambok är en minnesbok där vänner skriver ner tankar ritar en teckning som tack för gästfrihet. I denna skrift återfinns teckningar o små verser från gäster mellan år 1920 -25. . Bl . a Ester Blenda Norström där hon skrev ISörmland var jag en piga bland pigor i Lappland en lapp bland lappar….. ma senorita Ellen Key.