2010 En etik för livet

Ellen Keys betydelse för Fogelstadgruppen.
I denna skrift skildras betydelsen av Ellen Keys grundtankar för kvinnorna som drev Tidevarvet och Fogelstadsgruppen. Hennes radikalism och idéer om samhörighet mellan människa och natur och pedagogik för fri personlighetsutveckling ärvde de av henne.