1978 En vänskap i brevens spegel

(21 sidor) Brevväxling men även möte mellan Ellen Key och Verner von Heidenstam skildras här och den långa och inte alltid okomplicerad vänskapen mellan dem. Denna vänskap dock höll livet ut.